Tachtig procent van de kinderen en adolescenten heeft mogelijk “ernstige en langdurige” geestelijke gezondheidsproblemen opgelopen als gevolg van Covid-19 en lockdown-maatregelen, zo heeft een belangrijke nieuwe studie geconcludeerd.

Het verontrustende onderzoek, geleid door een team van het Centre of Evidence Based Medicine aan de Universiteit van Oxford, heeft aangetoond dat de beperkingen van Covid-19 een verwoestend effect hebben gehad op de geestelijke gezondheid van kinderen en adolescenten, waarbij depressie, angst, eenzaamheid en stress toenamen naarmate de sluitingsperiode van de scholen langer duurde.

Uit de analyse, waarin 17 systematische onderzoeken naar de geestelijke gezondheid van scholieren in de afgelopen 18 maanden werden geëvalueerd, bleek dat maar liefst acht op de tien kinderen en adolescenten melding maken van een verslechtering van hun gedrag of van psychische symptomen als gevolg van de pandemie- en lockdownmaatregelen.

Uit het onderzoek bleek dat sociaal isolement en een gebrek aan verbondenheid een belangrijke oorzaak zijn van geestelijke gezondheidsproblemen: “Schoolsluitingen droegen bij tot meer angst, eenzaamheid tot stress, verdriet, frustratie, ongedisciplineerdheid en hyperactiviteit.

“De stressfactoren omvatten het onvermogen om vrienden te zien, ruzies met ouders, onoplosbare geschillen via sociale media, academische stress en gevoelens van isolement.”

Uit de evaluatie – Effects of Covid-19 Restrictions on Childhood and Adolescent Mental Health – bleek dat de “algemene impact op het aantal zelfmoorden bij kinderen en adolescenten nog steeds “onzeker is, … de algemene impact van Covid-19 beperkingen op de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen en adolescenten is waarschijnlijk ernstig.”

Professor Carl Heneghan, directeur van het Centrum voor Evidence Based Medicine zei: “Waarom was er geen kosten-batenanalyse van de lockdown-maatregelen? Bestaand onderzoek toont aan dat de helft van alle langdurige geestelijke gezondheidsproblemen begint voor de leeftijd van 14, wat aantoont dat de vroege jaren van vitaal belang zijn voor de vorming van geestelijk welzijn gedurende onze levenscyclus.

“Onze studie toont aan dat de verstoring van de sociale banden en het vermogen om een band op te bouwen met leeftijdsgenoten een grote impact heeft op de geestelijke gezondheidsproblemen, vooral bij oudere adolescenten.

“We hebben nu vervolgstudies nodig om de gevolgen op langere termijn van lockdown voor kinderen en adolescenten te beoordelen en we moeten ons zorgen maken dat deze maatregelen ernstige en blijvende gevolgen kunnen hebben.”

Bron: Express.co.uk (Vertaald naar Nederlands)