Bergen op Zoom – Kabinet en RIVM moeten onmiddellijk stoppen met het grootschalig testen van mensen zonder corona-klachten nu berekeningen van verschillende medische professionals duidelijk aantonen dat de overgrote meerderheid van die testen tot een foutieve uitslag leidt.

Huisarts Jan Vingerhoets, die praktijk houdt in Bergen op Zoom, bindt de kat de bel aan, maar ook de landelijk bekende Amsterdamse intensivist prof. dr. Armand Girbes hekelt het huidige testbeleid.

Veelvuldig testen tijdens een besmettingspiek is belangrijk, maar als het virus steeds minder circuleert onder de bevolking (zoals nu gebeurt met de rap dalende trend), neemt de kans op vals positieve testuitslagen alsmaar toe.

Dwaalspoor

,,De misleidende uitkomsten brengen mensen op een dwaalspoor. Testen op deze manier is bizar, volslagen zinloos en onverantwoord. Het zorgt voor schijnveiligheid”, aldus Vingerhoets. 

De misleiden­de uitkomsten brengen mensen op een dwaalspoor. Het zorgt voor schijnvei­lig­heid

JAN VINGERHOETS, HUISARTS

Vingerhoets was zo onthutst over de uitkomst van zijn eigen berekeningen dat hij ze ter controle voorlegde aan Lars Admiraal van M. Clinical Trials. Admiraal faciliteert de kritische Stichting Artsen Covid Collectief en kwam tot dezelfde conclusie.

De crux zit in het feit dat geen enkele coronatest (zoals dat geldt voor alle andere medische testen) 100 procent betrouwbaar is. ,,De betrouwbaarheid (specificiteit) van de veel gebruikte zelftesten van Roche liggen bijvoorbeeld op 99 procent. Dat betekent dat 1 procent van de geteste en gezonde mensen een fout positieve uitslag krijgt”, zegt Admiraal.

Testen voor school of festival

Maar zelfs als het virus voor een groot deel is gaan liggen en steeds meer gezonde mensen laten zich toch veelvuldig testen omdat ze naar school, een festival of theatervoorstelling willen, blijft die 1 procent aan positieve uitslagen bestaan.

Per saldo krijgen dan steeds meer mensen een positieve uitslag, terwijl zij het virus helemaal niet bij zich dragen. Admiraal spreekt van een ‘tunnelvisie’. ,,De effectiviteit van testen is in deze situatie nul.”

Intensivist-klinisch farmacoloog prof. dr. Armand Girbes, verbonden aan UMC (Universitair Medische Centra) Amsterdam zit op dezelfde test-golflengte. Hij betitelde de testsamenleving onlangs als een ‘loze belofte’ en stelde dat de politiek kennelijk ‘in de war is’.

De testsamen­le­ving is een loze belofte. De politiek is kennelijk in de war. Het is betreurens­waar­dig dat we zo verder gaan

INTENSIVIST ARMAND GIRBES, UMC AMSTERDAM

Willekeur

Behalve tot schijnveiligheid leidt massaal testen van mensen zonder klachten tot willekeur, aldus Girbes. ,,Vooropgesteld: bij een hoge infectiegraad is het testen, testen en nog eens testen. Maar bij een laag aantal besmettingen is massaal testen van gezonde mensen een onzinnig iets. Ik vind het maatschappelijk niet aanvaardbaar en betreurenswaardig dat we zo verder gaan. Als burger heb ik er geen zin in om iedere keer getest te worden. Het is een slecht idee”, vindt de intensivist die Vingerhoets overigens niet kent.

RIVM-woordvoerder Harald Wychgel erkent dat de stellingen van Vingerhoets en Girbes hout snijden, maar dat het besmettingsniveau in Nederland -zeker in Europees verband- nog altijd hoog is. RIVM-baas Jaap van Dissel meldde de Tweede Kamer woensdag dat er momenteel 50.000 tot 60.000 besmettelijke mensen rondlopen.

 ,,Weliswaar veel minder dan tijdens de piek van de derde golf, maar we zitten echt nog niet in het ‘niets-aan-de-hand-scenario”, aldus Wychgel die benadrukt dat bijvoorbeeld het OMT-advies over twee keer per week testen in het voortgezet onderwijs onverkort van kracht is.

Girbes is niet onder de indruk. ,,Testen is niet bedoeld om mensen eraan te herinneren dat er nog iets aan de hand is.” Vingerhoets vindt het ronduit verontrustend dat regering, parlement en schoolbesturen een irrationeel testbeleid blijven steunen.

Bron: BNdestem.nl