De mentale gezondheid van mensen ouder dan twaalf jaar in Nederland is in de twintig jaar dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die monitort nog nooit zo slecht geweest als in de eerste helft van 2021.

In de eerste twee kwartalen van 2021 was 15 procent van de bevolking van boven de twaalf jaar oud psychisch ongezond. Het percentage was nog nooit zo hoog sinds het CBS in 2001 begon met het monitoren van de mentale gezondheid.

Jongvolwassen waren het vaakst psychisch ongezond: een kwart van hen was mentaal ongezond in de eerste helft van 2021. In 2020 was dit onder jongvolwassenen gemiddeld nog 15 procent. Daarnaast voelden vier op de tien jongvolwassenen zich in 2020 vaker somber dan voor de coronacrisis.

Het CBS meldt dit op basis van nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête, waaraan jaarlijks zo’n tienduizend respondenten meedoen. In de tweede helft van 2020 zijn extra vragen in de enquête opgenomen over hoe men zich voelde tijdens de coronacrisis, in vergelijking met de periode daarvoor.

Uit deze tijdelijk extra toegevoegde vragen bleek onder meer dat respondenten zich op een aantal punten minder goed voelden dan voor de crisis. Ruim een kwart van hen liet in 2020 weten zich tijdens de crisis eenzamer te voelen dan voorheen. Ook gevoelens van angst, somberheid en stress kwamen tijdens de coronaperiode vaker voor.

Of de coronacrisis ook de veroorzaker is van de slechte psychische gezondheid in 2021, kan het CBS niet eenduidig vaststellen.

Bron: Nu.nl