De Nederlandse overheid heeft ongeveer 76 miljard uitgegeven aan de coronacrisis. Die tussentijdse schatting maakt de NOS op basis van cijfers van de Algemene Rekenkamer.

De grootste kostenpost is niet zozeer de bestrijding van het virus zelf, maar de bestrijding van de economische crisis als gevolg van de pandemie. Verreweg het grootste deel van het geld gaat naar loonsteun, de zogeheten NOW-regeling.

Ter vergelijking: in Nederland is voor de testcapaciteit in totaal 5,5 miljard euro begroot en voor de zorgbonus 3,04 miljard. Voor de loonsteun is dat 26 miljard.

In bijna alle landen is het bedrag voor de loonsteun de grootste kostenpost, al is het bedrag dat Nederland begroot voor de loonsteun ook ten opzichte van andere landen relatief hoog.

Bron: Nu.nl