Terwijl de woede zich over Europa verspreidt over de opgelegde beperkingen en lockdowns in verband met het coronavirus, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie dat het virus nog vele jaren onder ons kan zijn.

“Het ziet ernaar uit dat de COVID-19 pandemie nog lang zal aanhouden, maanden, misschien zelfs jaren, gewoon omdat het een zeer overdraagbaar virus is, wat betekent dat mensen gemakkelijk en snel besmet kunnen raken,” zei Dr David Nabarro, directeur-generaal van de WHO voor COVID-19.

Verscheidene Europese landen kampen momenteel met een nieuwe golf van besmettingen met een dagelijks recordaantal gevallen.

Nabarro zei dat het COVID-19 virus “de gewoonte heeft in de loop van de tijd te veranderen” en adviseert regeringen die dit virus enigszins onder controle willen houden, een mix van preventieve maatregelen in acht te nemen.

“Het eerste ding is dat mensen het met zoveel mogelijk respect moeten behandelen, en dat betekent gezichtsmaskers die je gezicht goed bedekken. Het betekent dat je moet proberen niet de lucht in te ademen die anderen hebben uitgeademd. En het betekent heel goede hygiënische maatregelen nemen, waar we in 2020 goed in waren, maar de laatste tijd op sommige plaatsen een beetje zijn afgegleden”, aldus Nabarro.

Als volksgezondheidsdeskundige heb ik nog nooit zoveel verdeeldheid en bitterheid gezien over de manier waarop een gezondheidsprobleem moet worden aangepakt als nu met COVID-19 het geval is.

Dr David Nabarro Speciaal gezant van de Wereldgezondheidsorganisatie voor COVID-19

“Ik denk dat in de afgelopen weken en maanden in sommige landen misschien minder waakzaamheid is betracht, minder maskers zijn gedragen en minder fysieke afstand is genomen, waardoor heel gemakkelijk een situatie kan ontstaan waarin het virus, dat altijd op de loer ligt en problemen wil veroorzaken, zich kan opbouwen en sterker kan terugkomen. En dat is wat er op dit moment in verschillende delen van Europa gebeurt,” voegde hij eraan toe.

Maar volgens wetenschappers die de wereldwijde reactie op COVID-19 moeten beoordelen, handelen de regeringen niet snel genoeg om de pandemie te beëindigen. Het door de WHO opgerichte Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response heeft onlangs een rapport uitgebracht waarin wordt opgeroepen tot de opstelling van een wereldwijd pandemieverdrag.

“De WHO moet worden versterkt met meer financiële middelen en meer mogelijkheden om pandemieën te onderzoeken door middel van een nieuw verdrag”, aldus het onafhankelijke panel.

“De inspanningen om een einde te maken aan de COVID-19-pandemie zijn ongelijk en gefragmenteerd geweest, gekenmerkt door beperkte toegang tot vaccins in landen met lage inkomens, terwijl de ‘gezonde en welgestelde’ in rijke landen boosters krijgen,” vervolgde het rapport.

Dr. Nabarro was het eens met de mening van het panel dat pandemie-preventie een wereldwijde en uniforme aanpak vereist, en zei: “Dit is een probleem dat vereist dat de knapste koppen bij elkaar komen om het aan te pakken”.

Het komt er eenvoudigweg op neer dat alle landen moeten samenwerken en prioriteit moeten geven aan wat er moet worden gedaan, in het bijzonder ten behoeve van degenen die in het bijzonder door dit virus worden bedreigd, en dat zij regelmatig moeten evalueren wat zij aan het doen zijn.

Dr David NabarroSpeciaal gezant van de Wereldgezondheidsorganisatie voor COVID-19

De COVID-19 directeur-generaal van de WHO stelde ook voor dat landen hun middelen delen, vooral wanneer de grenzen tussen landen worden opengesteld.

“Je kunt dit niet aanpakken met landen die afzonderlijk werken, en je kunt het vooral niet doen met landen die met elkaar lijken te concurreren,” ging hij verder.

“Als volksgezondheidsdeskundige heb ik nog nooit zoveel verdeeldheid en verbittering gezien over de manier waarop een gezondheidsprobleem moet worden aangepakt als nu bij COVID-19.

“Alle landen moeten eenvoudigweg samenwerken, prioriteiten stellen en nagaan wat er moet worden gedaan, in het bijzonder voor degenen die door dit virus in het bijzonder worden bedreigd, en regelmatig evalueren wat zij doen.

“De beste manier om dat te doen is met een sterke Wereldgezondheidsorganisatie. Ongelooflijk genoeg zijn de landen er nog steeds niet helemaal uit of ze de WHO gaan steunen, dus ik ben heel blij dat dit rapport zegt: ‘Kom op iedereen, laten we deze organisatie goed financieren’,” concludeerde Nabarro.

Bron: Euronews.com (Vertaald naar Nederlands)