Het opleggen van coronamaatregelen aan specifiek de ongevaccineerden gaat niet voorkomen dat de zorg overbelast raakt. In plaats daarvan moeten basismaatregelen gaan gelden voor iedereen, ook gevaccineerden. Dat zeggen verschillende coronadeskundigen in gesprek met BNR. Het risico bestaat volgens hen namelijk dat ook kwetsbare mensen die wél gevaccineerd zijn, straks in groten getale in het ziekenhuis belanden.

Het vaccin beschermt onmiskenbaar goed tegen ernstige ziekte en de kans om als gevaccineerde in het ziekenhuis te belanden is veel kleiner. Maar ook is vanaf het begin al bekend dat de bescherming niet perfect is. Vooral mensen die ouder en kwetsbaarder zijn, lopen een verhoogd risico om alsnog erg ziek te worden. ‘Voor 85 procent van de mensen beschermen de vaccins tegen ernstige ziekte, voor 15 procent is dat minder het geval’, zegt veldepidemioloog Amrish Baidjoe.

Omdat het overgrote deel van de bevolking in veel landen is gevaccineerd en onder deze groep de besmettingen toenemen, neemt het aantal gevaccineerden die met corona in het ziekenhuis liggen ook toe. In België bijvoorbeeld, werden vorige week 614 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. 55 procent van deze mensen was gevaccineerd, 45 procent niet.

Volgens corona data-analist Yorick Bleijenberg is het dan ook niet terecht om van een ‘pandemie van de ongevaccineerden’ te spreken: ‘Dit is een pandemie waar we met zijn allen inzitten. Op het moment dat je het virus laat rondgaan, zoals de afgelopen tijd is gebeurd, dan zie je dat vooral mensen die niet zijn gevaccineerd op de IC of in het ziekenhuis terecht komen. Maar het vaccin werkt gewoon niet honderd procent. Dat betekent dat er ook veel besmettingen zijn onder mensen die al gevaccineerd zijn en er ook veel in het ziekenhuis terecht komen.’

Onder andere coronaminister De Jonge speculeerde de afgelopen tijd over nieuwe coronaregels die specifiek voor ongevaccineerden zouden moeten gelden. Maar dat gaat er niet voor zorgen dat vollopende ziekenhuizen worden voorkomen, denkt arts-microbioloog Bert Mulder: ‘Het is heel moeilijk om met maatregelen alleen gericht op ongevaccineerden het tij te keren voor de overbelasting van de zorg. Daarom is het belangrijk om extra maatregelen in te voeren.’

Daar is Baidjoe het mee eens. ‘Juist om er nu op aan te dringen dat het de schuld is van de ongevaccineerden en specifiek maatregelen voor hen te nemen, riskeer je de kans dat je daarmee helemaal niets bereikt. Dat zien we heel vaak in crisismanagement, als je bepaalde groepen gaat stigmatiseren. Sterker nog: het gaat tegen je werken’.

Basismaatregelen

Baidjoe en Mulder denken dat het herinvoeren van voor iedereen geldende basismaatregelen de juiste weg is om een nieuw zorginfarct te voorkomen. Mulder: ‘De mondkapjesplicht is één van die maatregelen. Die heeft als bijkomend voordeel dat ook de griep teruggedrongen wordt. Er komt een grote griepgolf aan dit jaar, dat kan de zorg er niet bij hebben. De tweede maatregel die belangrijk is om de zorg te ontlasten, is het thuiswerken. Dat helpt om het aantal besmettingen terug te dringen.’

Bron: BNR.nl