De afwezigheid van morele gewetensbezwaren bij het nastreven van wat wordt beschouwd als een publiek goed is het eerste symptoom van totalitarisme

In heel Europa maken de basisnormen van de beschaafde samenleving plaats voor paniek. De niet-gevaccineerden worden uitgesloten van een steeds groter aantal basisrechten. Oostenrijk heeft ze gecriminaliseerd. Italië heeft hen belet hun werk te doen. De Nederlandse politie heeft geschoten op demonstranten die tegen 2g en de lockdown waren, waarbij sommigen van hen ernstig gewond raakten. We zijn getuige van de ultieme dwaasheid van bange politici die niet kunnen aanvaarden dat zij machteloos staan tegenover sommige natuurverschijnselen.

Als lockdowns, gedwongen bedrijfssluitingen en andere brute bestrijdingsmaatregelen werken, waarom zijn deze landen dan bezig met hun vijfde golf van de pandemie en hun derde of vierde lockdown? Hoe lang moet dit nog duren voordat we inzien dat deze maatregelen alleen maar leiden tot infecties in de periode nadat ze zijn opgeheven?

De logica achter het handhaven van deze maatregelen is dat zij nooit kunnen worden opgeheven. Wat ooit gerechtvaardigd was als tijdelijke maatregelen om de situatie in stand te houden totdat er vaccins beschikbaar waren, dreigt nu aan de mensen te worden opgedrongen als permanente veranderingen in hun manier van leven. Het lelijkste kenmerk van de crisis is misschien wel de gewoonte van de politici om anderen de schuld te geven van het mislukken van hun eigen beleid. Het verzet tegen vaccins is onverstandig. Ze zijn zeer effectief in het voorkomen van ernstige ziekte en dood. Maar ze zijn niet zo doeltreffend tegen infectie of overdracht als vroeger werd gedacht.

De Oostenrijkse bondskanselier heeft het voortouw genomen in het beschuldigende spel. Anderen zijn geneigd hem te volgen. Toch ligt het percentage volledig gevaccineerden in Oostenrijk met 64 procent ruim boven het Europese gemiddelde (57 procent) en niet ver onder dat van ons, Engeland (68 procent) . Nederland en België behoren met 74% tot de meest gevaccineerde landen van Europa, maar het aantal besmettingen is er het sterkst gestegen. Intussen wordt de morele dimensie vergeten. Het fundamentele probleem is een aanpak van de pandemie die deze behandelt als een puur technische volksgezondheidskwestie, terwijl het ook gaat om een complexe economische, sociale en politieke kwestie.

Dit leidt tot de ondoordachte veronderstelling dat er geen grenzen zijn aan wat de bange meerderheid rechtmatig aan anderen kan opleggen in de hoop zichzelf te beschermen tegen besmetting. De afwezigheid van morele gewetensbezwaren bij het nastreven van wat wordt beschouwd als een algemeen goed, is het eerste symptoom van totalitarisme. De reductie van de mens tot slechts instrument van het staatsbeleid is het volgende.

Sociale interactie met andere mensen is geen vrijblijvende vrijetijdsbesteding, maar een basisbehoefte van de mensheid. Een minimum aan respect voor de persoonlijke autonomie van onze medemensen is van essentieel belang, willen wij in enige vorm van harmonie kunnen samenleven. Deze dingen maken ons tot een gemeenschap. Regeringen die deze zaken negeren overschrijden een belangrijke morele grens en zijn onvermijdelijk verwikkeld in een voortdurende aanval op de menselijkheid van hun volk.

Degenen die weigeren zich te laten vaccineren zijn misschien onverstandig, misschien egoïstisch. Maar als zij niet eens mogen beslissen welke medische ingrepen zij ondergaan en welke medicijnen zij in hun eigen lichaam krijgen, dan blijft er niet veel over van hun autonomie als mens. De weg ligt open voor tirannie en eindeloze sociale verdeeldheid.

De rest van ons zou moeten toekijken en opmerken hoe gemakkelijk de liberale democratie door angst kan worden onderworpen.

Geschreven door: Lord Sumption (zat van 2012 tot 2018 als rechter bij het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk)

Bron: Telegraph.co.uk (Vertaald naar Nederland)