Alleen zeventigplussers en enkele andere risicogroepen moeten voorlopig in aanmerking komen voor een tweede boosterprik. Voor alle overige volwassenen is dat nog niet nodig. Dat staat in een nieuw advies van de Gezondheidsraad aan het kabinet.

Naast zeventigplussers moeten bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het downsyndroom en volwassenen met een immuunstoornis een tweede boosterprik aangeboden krijgen, vindt de raad.

Voor alle overige groepen is de verwachte gezondheidswinst te beperkt, beargumenteren de experts. Dat komt volgens de raad doordat de omikronvariant flink milder is dan zijn voorgangers, het aantal nieuwe besmettingen de komende tijd naar verwachting afneemt én het effect van de booster slechts tijdelijk is.

“Dit advies geldt voor de korte termijn”, benadrukt de Gezondheidsraad. De deskundigen nemen de coronasituatie eind maart opnieuw onder de loep. Mogelijk komen dan meer groepen in aanmerking voor een extra boosterprik. “Nieuwe, onvoorziene ontwikkelingen kunnen dan de aanleiding zijn om ook specifieke groepen onder de zeventig jaar een extra prik aan te bieden.”

Beslissing voor extra boosterprik mede genomen uit voorzorg

De raad wil de risicogroepen en zeventigplussers al wel een tweede boosterprik geven, maar die beslissing wordt mede uit voorzorg genomen. “Er is nog steeds grote onzekerheid over het verloop van het aantal besmettingen. Deze groepen lopen een groter risico op ernstige ziekte en de bescherming van hun eerste booster is inmiddels afgenomen”, stelt de raad.

Ook wijzen de experts erop dat de coronagolf in vrijwel alle leeftijdsgroepen tot een hoogtepunt is gekomen, maar dat het aantal nieuwe infecties onder zeventigplussers nog stijgt.

Over de werkzaamheid van een tweede booster is nog weinig bekend, erkennen de deskundigen. De data die er zijn, zouden er echter op wijzen dat de prik extra bescherming oplevert. “En er is op korte termijn geen alternatief beschikbaar om zeer kwetsbare groepen de benodigde bescherming te bieden”, stipt de Gezondheidsraad aan.

Bron: NU.nl