De GGD Hollands Midden gaat geen prikbussen bij scholen inzetten. De gezondheidsdienst is bang dat jongeren beïnvloed kunnen worden in een eigen keuze over het vaccin.

De vaccinatiegraad onder jongeren tussen de 12 en 17 is lager dan gewenst. Die hangt rond de 47 procent. Het inzetten van prikbussen bij scholen lijkt dan een middel om het percentage omhoog te krijgen. Echter ziet de gezondheidsdienst drie bezwaren.

Ten eerste hebben jongeren onder de 16 toestemming nodig van hun ouders voor vaccinatie. Dat houdt in: de ouder moet de kans krijgen een mening te geven. ‘Op basis van jurisprudentie is de wil van het kind bepalend. Ondanks dat de mening van het kind doorslaggevend is, vinden wij het als GGD Hollands Midden niet netjes richting ouders om een prikbus op het schoolplein te plaatsen. Wij zien dan onvoldoende mogelijkheden voor ouders om ons te informeren over hun tegenargument(en).’

De tweede reden is dat de aanwezigheid van een prikbus ongewenste groepsdruk kan veroorzaken. Leerlingen kunnen elkaar de prikbus inpraten, terwijl een leerling individueel de keuze niet gemaakt zou hebben.

‘De laatste reden is dat onze prikbussen in bijna alle woonkernen in Hollands Midden komen te staan. Hierdoor is het halen van een vaccin laagdrempelig. Als een jongere gevaccineerd wil worden kan hij/zij op fietsafstand terecht.’

Bron: RTVKatwijk.nl (Lokale omroep Katwijk)