De laatste tijd hoort u steeds vaker dat de mensen op de Ic’s steeds jonger zijn en vaak zieker worden. Recent vertelde Marion Koopmans (OMT-lid en werkzaam bij de WHO ) dat er onderzoek naar gedaan moet worden omdat deze personen niet tot de risicogroepen behoren en vaak geen onderliggend lijden zouden hebben. 

Wie wordt er bedoeld met jonge corona patiënten? 

Het beeld dat door dit soort titels worden geschetst wekt het idee dat er voornamelijk jonge corona patiënten op de ic’s zijn en daardoor mogelijk sterven. Jong is in de media een breed begrip. Daarom laten wij aan de hand van statistieken zien hoe Nederland er voor staat wat betreft IC, ziekenhuisopnames en overlijdens. 

Ziekenhuisopnames en leeftijdsverdeling

Bron: Allecijfers.nl

In de bovenstaande grafiek kunt u in percentages zien welke leeftijdsgroepen zijn opgenomen in het ziekenhuis tot en met 4 mei 2021. De onderstaande grafiek laat de ziekenhuisopnames  zien over een kortere periode, namelijk de afgelopen 4 weken.

De verdeling van opnames in de verschillende leeftijdsgroepen ziet er als volgt uit:

LeeftijdenPercentage opnames in ziekenhuis
0-91%
10-190%
20-292%
30-393%
40-497%
50-5916%
60-6922%
70-7928%
80-8918%
90+2%

Zoals u kunt is er in de jonge leeftijdsgroepen geen enorme toename. In de leeftijdscategorie van 60-69 is het percentage ziekenhuisopnames 22%, maar de grootste groep die een ziekenhuisopname nodig hadden waren de leeftijdscategorie 70-79. 

Deze leeftijdsgroep zaten de voorheen op een percentage van 28% maar stegen naar 31%.

Welke groep is het meest getroffen op dit moment?

We weten nu hoe het beeld er in de ziekenhuizen uit ziet, maar welke groep lijdt nou het meest aan het coronavirus? Om dit beter te begrijpen zullen we moeten kijken naar het percentage overlijdens.

Bron: Allecijfers.nl

Ook voor deze grafiek geldt hetzelfde. De bovenstaande grafiek gaat over een langere periode en laat de percentages zien tot en met 4 mei 2021. De onderstaande grafiek laat het zien over kortere periode, namelijk de afgelopen 4 weken.

Deze grafiek begint niet bij leeftijdscategorie 0-9 maar is samengevoegd met 0-50 jaar. 

De sterftepercentages van de afgelopen vier weken zien er als volgt uit:

LeeftijdenPercentage overleden
0-501%
50-596%
60-6913%
70-7941%
80-8931%
90+9%

In de afgelopen 4 weken waren de  leeftijdsgroepen 70-79 het hardst getroffen  met 41%.

De verschuiving zit nu in de leeftijdsgroep 80-89. Zij daalde van 44% naar 31%.

Een kijkje op de Ic’s 

In de volgende grafieken zit u de leeftijdsverdeling op de ic’s. De rode balken in de grafiek laten de sterfte aantallen zien. De blauwe balken in de grafiek laten het aantal personen zien dat de IC’S levend hebben verlaten.

Bron: Stichting-Nice.nl

Geen onderliggend lijden

Het RIVM houd dagelijks een Epidemiologische rapport bij. Dit is het enige rapport dat wij kunnen vinden dat vermeld of er sprake was van onderliggend lijden of geen onderliggend lijden. Volgens het RIVM zijn deze cijfers een onder rapportage. Dit houd in dat de gegevens niet volledig zijn, maar zolang er geen betere data beschikbaar is zullen wij deze gebruiken

Sinds 27 februari 2020 tot en met nu zijn er 180 mensen overleden aan de gevolgen van Corona. Deze patiënten hadden geen onderliggende aandoeningen. 

Wie er wordt bedoeld met “jonge” corona patiënten op de IC is onduidelijk. De meest getroffen groepen zijn 70+

Bron:

Allecijfers.nl (Data van het RIVM) Ziekenhuis en sterfte percentage grafieken
Stichting-nice.nl (De Nationale Intensive Care Evaluatie) IC leeftijdsverdeling 
Rivm.nl (Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland 4 mei 2021)