Dat schrijft Hugo de Jonge in een kamerbrief naar de tweede kamer. In de brief wordt gesproken over de huidige stand van zaken en adviezen van het OMT.

In de brief wordt duidelijk dat in Nederland een nieuwe mutatie is aangetroffen, namelijk de Lambda variant. De variant heeft mutaties in het spike-eiwit die er mogelijk voor kunnen zorgen dat het een verhoogde besmettelijkheid veroorzaakt, maar ook een verminderde immuniteit voor vaccinaties of eerder doorgemaakte infecties.

Vanwege het seizoenseffect en de vaccinaties worden er geen problemen verwacht in de zomer, maar het OMT heeft met zijn huidige kennis een toekomstscenario klaar liggen.

Toekomst scenario

Hoewel er geen problemen worden verwacht in de zomerperiode is dit wel het geval voor het najaar. Volgens het OMT zal veel afhangen van het seizoenseffect op de verspreiding van het virus of het ontstaan van (nieuwe) virus mutanten die zich aan vaccinatie of doorgemaakte infectie kunnen onttrekken.

Het OMT houd rekening met een significante winterpiek in het aantal infecties. Dit komt omdat het seizoenseffect nadelig zal uitvallen in de herfst- en wintermaanden. Om te kunnen blijven sturen op de R (reproductiegetal) kan het noodzakelijk zijn om bepaalde bestrijdingsmaatregelen te verhogen. Ook zal er mogelijk geprobeerd worden om de vaccinatiegraad onder niet gevaccineerde te verhogen. Over dat laatste wordt in de brief niet beschreven hoe.

Er wordt gehoopt dat bij een gunstig effect op de R kan worden voorkomen dat scholen (gedeeltelijk) gesloten worden als daar een besmetting plaats vindt, maar helemaal uit te sluiten valt dat niet. Hoewel er zoveel mogelijk gestuurd zal worden op het lokaal bestrijden van het virus valt het niet uit te sluiten dan we in de herfst- en winterperiode opnieuw in een (gedeeltelijke) lockdown gaan. 

Bron: www.Rijksoverheid.nl