De  gevolgen van de harde lockdown zijn zo ingrijpend, dat ze per direct zou moeten worden beëindigd. ,,Deze lockdown gaat in tegen de fundamentele rechten van de Nederlandse bevolking’’, betoogde advocaat Bart Maes in een kort geding in de rechtbank in Den Haag. De Staat wil de lockdown zeker tot 14 januari handhaven.

Het kort geding tegen de huidige lockdown werd aangespannen door vijf individuele personen. Volgens Maes gaat het om studenten, mensen uit het onderwijs en ondernemers. ,,Zij hebben allemaal te lijden onder deze situatie. De studenten zitten te verpieteren op hun kamertje, de ondernemers zien hun bedrijven kapot gaan.’’ Zij zouden worden aangetast in, onder meer, hun recht op vereniging.

Volgens de advocaat, die al vaker procedures tegen het coronabeleid voerde, is de lockdown ingevoerd ‘op basis van aannames’. ,,De bezetting van ziekenhuisbedden daalde al een tijdje, maar de al bestaande avondlockdown werd deze maand niet afgeschaft, maar werd juist strenger.” Dat gebeurde omdat OMT en kabinet vrezen dat de opkomst van de omikronvariant voor veel meer besmettingen en daardoor weer meer ziekenhuisopnames zal zorgen. Volgens de eisers is het helemaal niet zeker dat omikron voor meer mensen in het ziekenhuis zal zorgen.  ,,Het enige wat zeker is, is dat de schade van de lockdown elke dag toeneemt”, stelt het juridische team.

Maes:  ,,Het  land wordt door een overijverig OMT in een depressie gestort, op basis van onzekere cijfers. We moeten een grens trekken. Hoeveel levens moeten er nog verwoest worden?” Hij verzocht de rechtbank ‘de lockdown per direct op te heffen’. 

Het land wordt door een overijve­rig OMT in een depressie gestort

Advocaat Bart Maes

Staat: situatie is nog zorgelijk


Volgens het ministerie van Volksgezondheid is dat een slecht idee. ,,De maatregelen zijn zwaar, dat zal niemand ontkennen, maar er is zeker rechtvaardiging voor de inbreuk die op rechten van mensen wordt gemaakt”, stelde landsadvocaat Jannetje Bootsma. Dat de bezetting in de ziekenhuis daalt, komt door de maatregelen die tijdens de avondlockdown zijn genomen. ,,We zijn over de vierde golf heen, maar dat neemt niet weg dat de bezetting in de ziekenhuizen nog hoog is en de situatie in de zorg nog zorgelijk.”

Daar komt nu de omikronvariant bij. ,,Die zal eind december dominant zijn in Nederland. De vraag is dus niet of die nieuwe golf er komt, maar hoe snel hij komt en hoe hoog hij zal zijn”, stelde Bootsma. Vlak na het kort geding maakte het RIVM bekend dat de omikronvariant inmiddels al dominant is. ,,Omikron verspreidt zich sneller en vaccins bieden minder bescherming. Dat leidt tot grote onzekerheden wat betreft de bezetting van de ziekenhuisbedden. Je kunt niet wachten met het nemen van maatregelen totdat de ziekenhuizen weer vol liggen. Het gaat om grote aantallen, we zijn al snel te laat.”

De staat stelt ook dat het kabinet zich baseert op het ‘medisch-epidemiologisch advies van het OMT, terwijl de eisers conclusies trekken uit cijfers waarin ze niet deskundig zijn’. ,,Het is echt nog veel te vroeg om te zeggen dat allemaal wel meevalt met de omikronbesmettingen, veel is juist nog onzeker.”

Alles dicht

De huidige lockdown werd op zaterdagavond 18 december aangekondigd tijdens een persconferentie van de demissionaire bewindslieden Mark Rutte en Hugo de Jonge en ging een dag later in. Inmiddels zijn alle onderwijsinstellingen, horeca, winkels en de meeste sportfaciliteiten gesloten. Groepsvorming buiten mag niet. Alleen supermarkten en andere essentiële dienstverlening mag tot 20 uur ‘s avonds zijn geopend. De lockdown duurt zeker tot 14 januari. Begin januari besluit het kabinet of en zo ja wanneer basis- en middelbare scholen weer open gaan.

De rechtbank doet op 4 januari uitspraak. Tien dagen voor het mogelijke einde van de lockdown dus.

Bron: AD.nl