Hoewel het kabinet zich eerder optimistisch uitliet over de corona-ontwikkelingen, is het niet helemaal uitgesloten dat er opnieuw hard moet worden ingegrepen. Zorgminister Ernst Kuipers wil daarom dat het juridisch mogelijk blijft om toch weer snel maatregelen in te kunnen stellen, als het weer uit de hand loopt met corona.

Dat blijkt uit een brief die Kuipers donderdag stuurt aan de Tweede Kamer. Vrijdag presenteert het kabinet de lange termijnstrategie om het coronavirus te bestrijden. Daarover is al een en ander bekend: zo wil Kuipers het initiatief voor de coronabestrijding nadrukkelijk bij de burger en samenleving leggen, en minder bij de overheid. Het uitgangspunt blijft om de samenleving open te houden, ook voor kwetsbaren, schrijft Kuipers. Ook moet er ’voorspelbaarheid’ komen in het overheidsbeleid, zodat bedrijven en maatschappij op tijd weten waar ze aan toe zijn.

’Worst case scenario’

Maar toch zijn er scenario’s waarin het toch weer nodig kan zijn om in te grijpen, schrijft Kuipers. Omdat de coronapandemie tot nog toe onvoorspelbaar verliep, „is niet te voorspellen of en wanneer de samenleving in een dergelijk scenario terecht gaat komen”, aldus Kuipers. Dat zijn scenario’s waarbij het zowel met de griepbesmettingen als met corona uit de hand loopt, of wat Kuipers het ’worst case scenario’ noemt: de opkomst van een nieuwe „zorgwekkende variant” van het virus.

Om in zo’n situatie snel te kunnen ingrijpen, moet het kabinet daar juridisch de mogelijkheden toe hebben. Kuipers stelt een drietal opties voor: de tijdelijke coronawet voor de vijfde keer verlengen, een ’overbruggingswet’ instellen die ingrijpen mogelijk maakt totdat de Wet publieke gezondheid is gewijzigd, of het laten vervallen van de coronawet en werken met spoedwetten als er weer een doemscenario opduikt. Kuipers overlegt de komende tijd met de Eerste en Tweede Kamer over welke optie het meest gewenst is.

Bron: Telegraaf.nl