Deze update betreft alle binnengekomen meldingen van vermoede bijwerkingen bij coronavaccins en die door deskundigen bekeken zijn tot en met 28 februari 2021.

De meldingen gaan over ongeveer 1,1 miljoen gegeven vaccins.

Vanaf deze week tonen we één keer per twee weken een update van de gemelde bijwerkingen. Los van de aantallen zijn er niet elke week nieuwe inzichten. Als er in de tussentijd wel nieuwe inzichten zijn, zullen we daarover berichten.

Aantal meldingen

In totaal betreft het nu 6.426 meldingen met 31.534 vermoede bijwerkingen. Waarvan 5.799 meldingen na Comirnaty® (vaccin van Pfizer/BioNTech), 386 meldingen voor het vaccin van Moderna en 159 bij AstraZeneca. Bij 82 meldingen was het type vaccin niet ingevuld.

Klik hier voor het overzicht van alle gemelde bijwerkingen.

Vooral bekende bijwerkingen gemeld

De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn (3.540), hoofdpijn (3.298), je niet lekker voelen (3.159) vermoeidheid (2.981), rillingen (2.171), misselijkheid (1.504) en koorts (1.503). Ook reacties op de prikplek, zoals pijn (2.723), zwelling (1.083) en warmte (1.021) zijn vaak gemeld. Bij de meeste mensen verlopen de klachten mild en zijn ze na een paar dagen over. Al deze tijdelijke klachten zijn toe te schrijven aan de werking van de vaccins, namelijk het stimuleren van de afweer tegen het coronavirus. Uit de meldingen blijkt dat klachten zoals koorts en rillingen bij het AstraZeneca vaccin iets vaker als hevig worden ervaren. Ook deze klachten gaan na een paar dagen over.
Mogelijke verschillen in de gemelde bijwerkingen tussen de vaccins gaan wij de komende weken verder onderzoeken.
In de bijsluiter van Comirnaty® (vaccin van Pfizer/BioNTech) staat dat koorts iets vaker optreedt bij de 2e vaccinatie dan bij de 1e vaccinatie. Ook kwam koorts in de studies met het AstraZeneca vaccin vaker voor dan bij de andere vaccins.

Allergische reacties

Bij 39 meldingen waren er klachten die passen bij een heftige allergische reactie, waarvan 37 bij het vaccin van Pfizer/BioNTech, één bij Moderna en één bij AstraZeneca. Bij 14 meldingen was er een vastgestelde anafylactische reactie. Bij de 25 andere meldingen waren er symptomen (zoals uitgebreide huiduitslag of zwelling rond de ogen of keel) die bij een heftige allergische reactie kunnen passen. De eerste symptomen van heftige allergische reacties begonnen meestal in de eerste 15-30 minuten na vaccinatie. Bij sommigen duurde het tot enkele uren voordat de klachten het hevigst werden. Alle patiënten zijn snel en adequaat behandeld en hersteld. Heftige allergische reacties na een vaccinatie zijn zeldzaam, maar niet uit te sluiten. De richtlijn voor COVID 19 vaccinatie geeft aan dat na een heftige allergische reactie binnen 4 uren na vaccinatie de 2e vaccinatie niet gegeven mag worden.

Gemelde overlijdens

Tot nu toe zijn er 87 meldingen van overlijden na vaccinatie met coronavaccins. Het gaat om 71 ouderen van 80 jaar of ouder en 14 tussen de 65 tot en met 79 jaar; van twee is de precieze leeftijd niet bekend. Allen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege heel uiteenlopende ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en/of hoge leeftijd. Zij overleden binnen één tot 26 dagen na de vaccinatie.

Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden. In Nederland overlijden per week gemiddeld 750-800 mensen in verpleeghuizen, en 2000 van alle 80-plussers, door allerlei oorzaken. Hier zullen ook mensen bij zijn die pasgeleden zijn gevaccineerd. 

Op basis van alle meldingen van overlijden na vaccinatie bekijkt Lareb of bijwerkingen van de vaccins konden bijdragen aan het overlijden. Bij het merendeel lijken de onderliggende gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring van het overlijden.

In een deel van de meldingen is er (nog) geen duidelijke verklaring voor het overlijden en de eventuele rol van de vaccinatie daarin. Het beeld van de klachten na de vaccinatie en/of de onderliggende gezondheidsproblemen is in deze meldingen heel divers.

Sommigen kregen in de dagen na vaccinatie klachten die bekend zijn als bijwerkingen. Het gaat hierbij om klachten zoals koorts, misselijkheid en algemeen niet lekker voelen. Deze klachten zijn op zichzelf niet de oorzaak van overlijden, maar kunnen bij enkele kwetsbare ouderen mogelijk wel bijgedragen hebben aan verslechtering van hun al fragiele gezondheidstoestand.

Op dit moment ziet Lareb in de meldingen geen patronen van klachten die wijzen op ernstige bijwerkingen waaraan gevaccineerden kunnen zijn overleden. Lareb blijft dit goed in de gaten houden. Om hier nog beter inzicht in te krijgen heeft Lareb meer informatie opgevraagd over de meldingen bij de melders. Daarna worden de meldingen nogmaals nader bekeken en geduid in overleg met externe medische adviseurs.

Overige meldingen

In het overzicht van de meldingen van vermoede bijwerkingen staan ook klachten die niet in de bijsluiters staan. Deze en ook andere opvallende meldingen worden door Lareb besproken met experts. Als de meldingen daar aanleiding toe geven wordt een nadere analyse gedaan. Zo kunnen eventuele nieuwe bijwerkingen worden opgespoord. Tot nu toe is dat niet het geval. Het blijft belangrijk dat mensen vermoede bijwerkingen melden. Zodra de meldingen wel tot nieuwe inzichten leiden, maken we dat bekend.

Bron: Lareb.nl (Bijwerkingencentrum)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in