Velen zetten vraagtekens bij het vaccineren, maar Hans Bollaart, die zich geëngageerd burger noemt, ziet daarover niets terug in de media. ‘Ik zoek de nuance en wil dit overheidsbeleid niet meteen slikken.’

De berichtgeving volgend over het verloop, en met name de aanpak van de coronapandemie word ik steeds treuriger. Niet alleen over het feit dat we die pandemie hebben, als wel over de manier waarop wij als samenleving hiermee omgaan. En hierin spelen de media, waaronder Trouw, een cruciale rol.

Hebben vaccins kinderziektes? We weten het niet

Het beleid van de overheid richt zich eenzijdig op vaccinatie met als cliffhanger: het is de enige manier om uit deze crisis te komen. En alles wat hierover naar buitenkomt – gatekeeper is het RIVM – volgt deze strategie. Media lijken zich hierin te voegen en kritische vragen worden niet gesteld.

Moeten we een groot deel van de niet-kwetsbare populatie inenten? Daar zijn vele vragen over te stellen. U heeft hier overigens niet te maken met een antivaxxer, maar met iemand die een gezonde risico-afweging wil maken voor met name jonge/ niet-kwetsbare mensen.

Innovaties, nieuwe producten – zelfs op basis van bestaande technologie – kennen kinderziektes. Dat is niets nieuws en het is menselijk dat er fouten worden gemaakt. Zonder dit te aanvaarden komt er niets tot stand. Automobielfabrikanten (bestaande technologie!) gaan regelmatig over tot een terugroepactie, vanwege een fout in het productieproces.

Laten we hopen en bidden dat vaccins perfect zijn en vooral geen nare verschijnselen op middellange termijn laten zien. Maar we weten dit niet zeker.

Velen stellen vragen, waarom zie ik die niet terug?

Wat we wel zeker weten is dat een redelijk afgebakend segment in onze populatie ernstig ziek wordt en zelfs aan Covid-19 overlijdt. Voor deze groep valt de risico-afweging denk ik altijd uit in het voordeel van vaccinatie. Geldt dit automatisch ook voor andere segmenten van de populatie?

Veel burgers, wetenschappers en beleidsmedewerkers op het gebied van gezondheid stellen deze vragen over risico’s van vaccinatie. En hier ligt mijn punt; vanuit de mainstream media zie ik hier niets van terug.

Voorbeeld: rechtsfilosoof Roland Pierik proclameert in Trouw (Verdieping, 21 augustus) “dat alleen gevaccineerden toegang moeten krijgen tot de universiteit”. Wat Pierik wil is maximale druk op jongeren om zich te laten vaccineren. Een mening die hij zeker mag hebben, maar waar veel op af te dingen valt en op zijn minst kritische vragen over kunnen worden gesteld. Maar hij krijgt in het interview alle ruimte voor zijn visie, die als zoete koek wordt opgediend aan de lezer.

Ik ben op zoek naar meer nuance, de koek niet meteen willen slikken en het overheidsbeleid (RIVM-standpunten) te toetsen bij wetenschappers die een andere mening (durven te) hebben.

Dit vergt meer interesse in terrein buiten gebaande paden, moed en vooral ruimte bieden voor discussie.

Bron: Trouw.nl