De ministeries van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid pleiten voor ‘scherpere keuzes in het vaccinatiebeleid’. Dat staat in een brief die demissionair zorgminister Hugo de Jonge zaterdag stuurde aan de Tweede Kamer.

In een gezamenlijke reactie aan deze krant laten de ministeries weten dat ze willen dat ‘op korte termijn de voor- en nadelen in kaart worden gebracht van manieren waarop mensen gestimuleerd of verplicht kunnen worden tot een vaccinatie en booster’.

‘het middel’

Reden hiervoor is dat het verhogen van de immuniteit via vaccinatie ‘de structurele uitweg uit de crisis’ is en ‘het middel tegen overbelasting van de zorg en ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen’. 

Volgens de drie ministeries is de sociaal-maatschappelijke en economische schade ‘gigantisch’. In de brief van minister De Jonge wordt verwezen naar het onderwijs. Blijvende sluiting van het onderwijs vinden de ministeries ‘niet proportioneel’, omdat dat een zware wissel trekt op de mentale gezondheid van jongeren, afstandsonderwijs tot leerachterstanden leidt en ten koste gaat van de productiviteit van werkende ouders. 

Ook vinden de ministeries dat de schade van het volledig sluiten van sectoren groot is. Sluiting in de week voor Kerst heeft grote impact op winkeliers en horeca. Zij draaien juist in de laatste weken van het jaar veel omzet. 

Omdat de psychische gesteldheid een ‘historisch dieptepunt’ heeft bereikt, zo bleek eerder uit cijfers van het CBS, vinden de ministeries het van belang dat bibliotheken en buurthuizen openblijven. ‘Deze plekken vervullen een belangrijke sociale functie in de buurt als sociaal vangnet, met name voor jongeren en kwetsbaren.’ 

Of het ministerie van Volksgezondheid het advies gaat opvolgen, is nog onduidelijk. Woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Laura Kwakernaak: ‘Op dit moment wordt er nagedacht over een coronastrategie voor de lange termijn. De eerste resultaten worden medio februari verwacht.’

ommekeer

‘Er is bij ons geen vaccinatieplicht en die komt er ook niet’, zei De Jonge in november in het Nederlands Dagblad. Begin december wilde De Jonge een vaccinatieplicht niet langer uitsluiten. ‘Het is nu niet aan de orde, maar ik heb afgeleerd om al te stellig te zijn’, zei hij toen. Demissionair premier Mark Rutte gebruikte eind november vergelijkbare woorden tijdens de persconferentie. ‘Nee, dit is niet het moment, maar je kunt ook niets uitsluiten.’ 

Begin december verwierp de Tweede Kamer een motie waarin een mogelijke vaccinatieplicht werd uitgesloten, al was de meerderheid in de Kamer tegen een vaccinatieplicht. Jan Paternotte (D66) wilde ‘niets uitsluiten in een crisis’. Aukje de Vries (VVD) zei dat ‘we altijd met een open blik naar maatregelen moeten blijven kijken, ook als deze moeilijk zijn’. Alleen Liane den Haan vond dat verplichte vaccinatie bespreekbaar moest worden gemaakt. 

Zo’n 86 procent van alle volwassenen in Nederland is volledig gevaccineerd en bijna 89 procent heeft minimaal één prik gehad. Vanwege de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus roept het kabinet mensen die twijfelen over hun vaccinatie, op om hun twijfels ‘overboord te zetten’.

Bron: ND.nl (Nederlands dagblad)