Een groep ouders met kinderen op regionale scholengemeenschap ‘t Rijks in Bergen op Zoom is in opstand gekomen tegen het indringende verzoek aan leerlingen om twee keer per week een corona-zelftest te doen.

Vooral de toon van rector Leon de Rond van ‘t Rijks in een brief aan ouders en leerlingen is de groep van veertien ouders finaal in het verkeerde keelgat geschoten. De Rond stelt dat leerlingen die de zelftests niet uitvoeren, medeleerlingen en docenten ‘in gevaar’ brengen.

Los daarvan eisen de ouders in een brief op poten aan de rector dat het (zelf)testen onmiddellijk stopt omdat het ‘aantoonbaar onzinnig en irrationeel is’. 

De ouders worden ondersteund door huisarts Jan Vingerhoets in Bergen op Zoom die bij de protestbrief een eigen berekening meestuurt die, aldus Vingerhoets, het ‘onomstotelijke bewijs’ levert dat het testen van mensen zonder corona-klachten in dit stadium van de pandemie zinloos, ondoordacht en daarmee onacceptabel is. Kern van zijn berekening: nu het virus steeds minder circuleert, zijn positieve testuitslagen in toenemende mate vals positief dus onjuist.

In dit stadium van de pandemie is het testen van mensen zonder klachten zinloos, ondoor­dacht en daarmee onaccepta­bel

JAN VINGERHOETS, HUISARTS

Dat kan betekenen dat leerlingen of zelfs hele klassen in isolatie gaan terwijl er niets aan de hand is, aldus  Vingerhoets die aangesloten is bij Artsen Covid Collectief, een landelijke stichting van artsen en andere medische professionals die zeer kritisch is op het geldende coronabeleid.

‘Morele druk’

De groep van veertien ouders vindt het onverteerbaar dat de rector van ‘t Rijks morele druk zet op hun kinderen om te testen. Immers, als zij dat weigeren, brengen zij volgens De Rond de gezondheid van anderen en van zichzelf in gevaar. ,,Daarom verzoek ik jullie met klem om het wel te doen. De zelftesten maken van de school een plek waar geen virussen rondzwerven. Dat is fijn en veilig”, schrijft De Rond.

Xandra Luijks, haar 16-jarige zoon zit in 4-havo op ‘t Rijks, vindt het ‘schrijnend‘ hoe gemakkelijk de rector de last van het testen weglegt bij kinderen. ,,Zij overzien de gevolgen van een testmaatschappij helemaal niet. De Rond doet alsof het een verplichting is, terwijl het slechts een advies is. Die dwingende toon is onaanvaardbaar. Waar is de vrijheid in en van onderwijs?”

Ik vind het schrijnend hoe gemakke­lijk de rector de last van het testen weglegt bij kinderen. Zij overzien de gevolgen van een testmaat­schap­pij helemaal nietXandra Luijks,

OUDER VAN ZOON OP ‘T RIJKS

Luijks en Didi van der Weegen (moeder van een 14-jarige zoon in 2-vwo op ‘t Rijks) wijzen in navolging van Vingerhoets op de ‘enorme foutmarges’ en de schijnveiligheid die dat geeft. ,,Kinderen hebben het psychisch al zo moeilijk in deze tijd. En dan ga je deze last er nog eens bovenop zetten”, aldus Van der Weegen.

De ouders verwijzen ook naar uitlatingen van wereld gezondheidsorganisatie WHO en premier Mark Rutte dat testen zonder corona-klachten zinloos is. ,,Geen symptomen, geen besmettingsgevaar. Dus wat zijn we nou eigenlijk aan het doen?”

‘Stevig appel’

Rector De Rond erkent ruiterlijk dat hij een stevig appel doet op leerlingen. ,,Maar ik neem er niets van terug. Ja, testen is een vrijwillige keuze. Maar als je onbewust besmet bent, breng je anderen in gevaar. Vergeet niet dat ongevaccineerde docenten ervoor kiezen om te gaan werken in het belang van leerlingen.”

Hij gaat niet in op beweringen van de huisarts. ,,Ik ben geen medicus; het gaat niet om mijn eigen visie. Ik voer beleid van de regering uit.” 

Ja, testen is vrijwillig. Maar vergeet niet dat ongevacci­neer­de docenten ervoor kiezen om te gaan werken in het belang van leerlingenLeon de Rond,

RECTOR ‘T RIJKS

Bron: BNdestem.nl