Een groep met onder meer voormalig CDA-staatssecretaris Mona Keijzer pleit voor het direct afschaffen van het coronatoegangsbewijs in alle vormen. Nu de omikronvariant het overneemt, heeft de QR-code volgens haar nog minder nut en vormt het een nog grotere inbreuk op grondrechten.

‘Dit is het moment om na te denken over de toekomst. De inbreuk op grondrechten is niet noodzakelijk, laat staan proportioneel’, schrijven Keijzer en anderen in de verklaring. De politica werd in september uit het kabinet gezet omdat ze openlijk afstand nam van de coronapas, ook in de CDA-Kamerfractie was geen plek meer voor Keijzer na de vertrouwensbreuk. Ze kondigde daarna aan om van buiten het parlement aan het coronadebat mee te doen.

‘We willen een onverdeelde samenleving waarin deelname niet afhankelijk is van een gezondheidspas. Nu duidelijk wordt dat ook dit coronavirus endemisch zal worden, mogen coronatoegangsbewijzen geen plaats krijgen in de gereedschapskist van een vrije democratie. Wij roepen de regering en het parlement op om per direct het coronatoegangsbewijs in Nederland af te schaffen’.

Onder meer professor Jan Rotmans, CDA-fractievoorzitter van Amsterdam Diederik Boomsma, oud-Kamerleden Marianne Thieme, Michel Rog en Joël Voordewind, Guido Weijers en Duncan Stutterheim ondertekenden het statement. Ook platforms als De Vierde Golf, Studenten in Verzet steunen de oproep.

De ondertekenaars menen dat een coronapas (1, 2 en 3G) een ‘ongerechtvaardigde inperking’ van grondrechten is. ‘Burgers kunnen door sociale of economische omstandigheden worden gedwongen een medische behandeling te ondergaan die zij eigenlijk niet willen. Dat is fundamenteel in strijd met de integriteit van het lichaam. Ook zorgt het voor uitsluiting en isolatie van niet-gevaccineerde burgers. Tenslotte draagt het bij aan de toenemende polarisatie en verdeeldheid in onze maatschappij. De maatschappelijke nadelen van dit systeem en de kosten van de benodigde infrastructuur staan niet in verhouding tot de kleine vermindering van virusverspreiding die het oplevert’. 

Keijzer hoopt dat de politiek nu tot inkeer komt, meldt ze in een toelichting: ,,Die coronapas heeft echt maar een heel beperkt effect, dat blijkt ook uit de TU Delft-studie. Als je het overal zou invoeren -behalve thuis- daalt het aantal infecties met 15 procent, dan heb je het over 2G. En 3G is het effect nog kleiner. Maar bedenk even dat je grondrechten danig inperkt. Dat mag alleen als het doel glashelder is en het middel effectief is. Het sluit mensen uit, het polariseert, heeft grote gevolgen voor jongeren en ondernemers. Doe dit niet, zeggen wij.”

Ook in de Tweede Kamer neemt de kritiek op de coronapas toe. Een motie om de coronapas af te schaffen kreeg dinsdag steun van een derde van de Tweede Kamer. PVV, SP, PvdD, Forum, JA21, Denk, SGP, Groep van Haga, en BBB willen er per direct vanaf, maar de andere partijen niet.

Keijzers eigen CDA staat overigens nog wel achter de coronapas (3G). Al twijfelt de partij nog over 2G, het protocol waarbij ongevaccineerden niet welkom zijn op bepaalde plekken. Het kabinet zou liefst over dat middel ‘in de gereedschapskist’ beschikken, maar mogelijk is een meerderheid van de Tweede Kamer tegen. Komende donderdag wordt daarover gestemd. Als de PvdA ook tegen is, sneuvelt 2G.

Bron: AD.nl