Het kabinet moet duidelijker maken dat de coronawet ook daadwerkelijk een tijdelijke wet is, zo stelt de Raad van State (RvS) in een donderdag openbaar gemaakt advies. De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm), de juridische grondslag voor de coronamaatregelen, moet elke drie maanden worden verlengd en loopt tot 1 juni. Het kabinet wil verlengen, maar de RvS adviseert de motivering te verbeteren.

De Raad van State laat weten wel begrip voor de verlenging te hebben, omdat onzeker is hoe de pandemie verder zal verlopen. “Het laten vervallen van de coronawet is op dit moment niet verantwoord, omdat de kans dat de wetgever dan vanwege het ontbreken van die wettelijke grondslag opnieuw te laat ingrijpt aanzienlijk is.”

Wel moet het kabinet de motivering verbeteren. Zo adviseert de Raad van State het kabinet een concrete planning te maken, “met het oog op de wens om de coronawet zo snel mogelijk te laten vervallen”.

Eerder dit jaar stelde de RvS al dat het moment waarop de tijdelijke coronawet niet meer kan worden verlengd dichterbij komt. Zo werd de vraag opgeworpen wanneer er geen sprake meer is van een crisissituatie. Volgens het orgaan moet de Wet publieke gezondheid “zo snel mogelijk” worden aangepast, zodat de Twm niet meer nodig is.

De Raad van State adviseert het kabinet over wetten en verdragen. Zo nam het destijds demissionaire kabinet in april 2021 een advies over het sluiten van kerken en moskeeën en andere godsdienstige gebouwen bij een corona-uitbraak over.

Bron: NU.nl