Het vaccinatiepaspoort dat er voor de zomervakantie moet komen gaat, als het aan het demissionaire kabinet ligt, niet alleen als toegangsbewijs voor buitenlandse vakanties gelden, maar ook voor evenementen in het binnenland.

Er komen daarom twee QR-codes in de app. De binnenlandse code gaat, als de Tweede Kamer daar begin juni mee instemt, dienen als alternatief voor een testbewijs. Dat betekent dat gevaccineerden of mensen die al corona hebben gehad, geen test hoeven te doen om toegang te krijgen voor bepaalde activiteiten. Dat schrijft minister De Jonge in een brief aan de Kamer.

Het vaccinatiepaspoort moet de sleutel gaan worden voor reizen. Met een app met een QR-code – het zogenoemde Digitaal Groen Certificaat – kunnen mensen aantonen dat het veilig is dat zij de grens oversteken. Dat kan zijn omdat ze óf zijn gevaccineerd, óf een negatieve PCR-test hebben gedaan óf genoeg antistoffen hebben na een eerdere besmetting. Onder meer Spanje (1 juni) en Frankrijk (9 juni) willen bezoekers via deze manier gaan toelaten.

Het prikbewijs krijgt daarmee steeds meer vorm. Voor de zomervakantie moet het er zijn, al waarschuwt minister Hugo de Jonge in de brief ook dat pas begin juni duidelijk moet zijn of hobbels genomen kunnen worden.

Quarantaineplicht laten vervallen

Ook in Europees verband is overeenstemming bereikt dat het er komt, al wordt nog onderhandeld over de precieze invulling. Ook mogen landen zelf bepalen of ze bijvoorbeeld de quarantaineplicht laten vervallen. Nederland is nog bezig met de technische ontwikkeling, maar weet al wel dat het vaccinatiepaspoort in de CoronaCheck-app komt. Ook komt er een papieren versie.

Begin juni, zo schrijft De Jonge, moet het voorstel voor de invoering van het vaccinatiepaspoort aan de Kamer worden voorgelegd. Dat betekent dat het pas in de weken daarna kan worden ingevoerd. In Europees verband is het plan om 21 juni het DGC in te voeren. „Gezien het begin van de zomervakanties, vrij snel na 21 juni, acht ik het van belang geen tijd te verliezen en van start te gaan zodra dat medisch verantwoord is”, zegt De Jonge.

Daarmee snijdt hij direct de drempels aan. Eerder werd al bekend dat het kabinet het paspoort alleen wil invoeren als blijkt dat gevaccineerden geen verspreidingsrisico vormen. Daar hangt ook de afschaffing van de quarantaineplicht van af. De Gezondheidsraad komt hierover binnenkort met een advies, waarna het OMT zich daar weer over zal buigen.

Geen toestemming voor registratie

Technisch gezien vormt het paspoort ook een uitdaging. Vaccinaties worden gezet door huisartsen, de GGD’s en andere zorgverleners. Al die gegevens moeten in een centraal systeem komen, het CIMS. Dat vormt de basis voor de toegangsapp. Er is echter een flinke groep mensen die geen toestemming heeft gegeven om hun gegevens daarin te zetten. Voor anderen geldt dat de prikkenzetter zijn systeem nog niet heeft gekoppeld aan het CIMS. Voor hen wordt nog gezocht naar een andere oplossing.

Om een negatieve testuitslag in de app te krijgen, moet iemand zich laten testen bij een locatie van Testen voor Toegang, aldus een woordvoerder. Op vragen over hoe een antistoffentest moet worden geregistreerd in de app, kon het ministerie van Volksgezondheid meermaals geen antwoorden geven. Wel schrijft De Jonge dat die mogelijkheid er komt.

De vraag is ook hoe het zit met de privacy, schrijft De Jonge. De Europese eisen zorgen dat privacygevoelige informatie moet worden toegevoegd voor de buitenlandse QR-code. Daarover wordt nog gesproken.

Bron: Telegraaf.nl