Door de coronacrisis hebben meer studenten last van psychische problemen en gebruiken ze ook meer verdovende middelen. Volgens de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik van Studenten was zelfs een kwart van hen gedurende een periode van vier weken weleens klaar met het leven.

Volgens de onderzoekers had ruim de helft van de ondervraagde studenten te maken met psychische problemen of mentale uitputting en bleek meer dan een kwart een overmatige of zware drinker te zijn. Vrijwel alle studenten (97 procent) ervaren stress, waarvan de helft veel spanningen ervaart.

Ook voelde drie op de vier zich eenzaam, 80 procent van hen gaven daar de coronacrisis als verklaring voor. Gemiddeld geven studenten hun leven net een voldoende, met een 6.

Het onderzoek, uitgevoerd door het RIVM, het Trimbos-instituut en GGD GHOR, vond plaats tijdens de derde coronagolf, in het voorjaar van dit jaar. Toen moesten studenten online les volgen, waren horeca en sportscholen dicht en gold er een avondklok.

Moeten studenten begeleiding krijgen?

Er moet “met de grootste urgentie” preventie komen. Problemen moeten vroegtijdig gesignaleerd worden en studenten met genoemde problemen waaronder ook prestatiedruk moeten begeleiding krijgen, vindt het kabinet. Het zal met onderwijsinstellingen, studenten en studenten(sport)verenigingen in gesprek gaan om te komen tot een brede en samenhangende aanpak.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is geschokt. “Je studententijd zou moeten draaien om persoonlijke ontwikkeling, maar het omgekeerde is al anderhalf jaar het geval: studenten bezwijken onder de prestatiedruk. Dat is extreem zorgwekkend”, aldus voorzitter Ama Boahene.

Voorzitter Lisanne de Roos van Interstedelijk Studentenoverleg ISO zegt: ”Deze cijfers tonen aan dat we te maken hebben met een prestatiegeneratie die mentaal de rekening betaalt voor financiële stress, ontoereikende begeleiding en hoge maatschappelijke maatstaven. Er moet een aanpak komen die leidt tot een onderwijssysteem dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de studenten, en niet aan de uitputting ervan. “

Bron: HartvanNederland.nl