Uit een nieuwe studies van ‘Environmental Research’ &  ‘The New England Journal of Medicine’, met data onder meer dan 5.7 miljoen personen blijkt dat een natuurlijke infectie met Covid-19 zorgt voor een betere en langdurige bescherming tegen herinfecties.

In 2022 is één derde, mogelijk de helft van de wereldbevolking besmet geraakt met het coronavirus (Sars-coV-2). Omdat de besmettingen in grote getallen blijven rondgaan werdt daarom de doeltreffendheid, duur van bescherming (tegen herinfecties) en ernstige ziekte bestudeerd met oog op de toekomst. 

Uit nationale onderzoeken van 2020-2021 bleek dat een eerdere infectie met het coronavirus gepaard gaat met een aanzienlijk verminderd risico op herinfectie, waarvan de werking ten minste een jaar aan houd en maar weinig afneemt. 

Zo blijkt ook dat wie op een natuurlijke wijze geïnfecteerd raakt niet alleen beschermd is tegen één variant, maar dat ook is tegen de verschillende varianten die rond gaan. De enige variant waar nog twijfel over bestaat is de Omicron-variant. Dit komt omdat het onderzoek naar deze variant nog loopt en belangrijke gegevens nog ontbreken om conclusies te trekken.

Wie natuurlijke immuniteit heeft opgebouwd lijkt daarnaast ook stukken minder kwetsbaar bij het risico op ziekenhuisopname of ernstige ziekte, wanneer de persoon toch met een herinfectie krijgt te maken.

Ondanks dat de gegevens niet helemaal consistent zijn blijkt uit de studie dat natuurlijke immuniteit een vergelijkbare of zelfs grotere bescherming kan bieden tegen corona infecties in vergelijking met personen die twee doses van een mRNA-vaccin toegediend kregen.

Ook de studie van ‘The New England Journal’ bevestigd dit. Ondanks dat bescherming tegen herinfecties afneemt met verloop van de tijd bleek de bescherming aanzienlijk hoger bij natuurlijke opgebouwde immuniteit dan onder nog niet eerder geïnfecteerde personen die wel hun tweede dosis vaccinaties hebben gehad. 

Wie een infectie heeft doorgemaakt en een vaccinatie heeft gehad, heeft een zogeheten ‘Hybride immuniteit’ opgebouwd, volgens de studies lijkt deze manier de grootste bescherming te bieden, maar het ontbreekt daarbij aan kennis om dit met zekerheid te kunnen zeggen. 

De studie van ‘Environmental Research’ wijst er daarom ook op dat natuurlijke immuniteit moet worden meegenomen in het volksgezondheidsbeleid ten aanzien van Sars-coV-2.

Bron: HBCN.nl

Studies: 

Environmental Research: SARS-CoV-2 reinfections: Overview of efficacy and duration of natural and hybrid immunity 

* The New England Journal of Medicine : Protection and Waning of Natural and Hybrid Immunity to SARS-CoV-2

* Environmental Research: Environmental Research is een peer-reviewed tijdschrift over milieuwetenschap en volksgezondheid, gepubliceerd door Elsevier.

* The New England Journal of Medicine: The New England Journal of Medicine (NEJM) is een medisch weekblad dat wordt uitgegeven door de Massachusetts Medical Society. Het is een van de meest gezaghebbende peer-reviewed medische tijdschriften