COVID-19 heeft wereldwijd meer dan 100 miljoen extra werknemers in armoede gestort, aldus het arbeidsbureau van de VN in een nieuw rapport dat woensdag is vrijgegeven.

“Ten opzichte van 2019 zijn naar schatting 108 miljoen extra werknemers nu extreem of matig arm, wat betekent dat zij en hun gezinsleden moeten rondkomen van minder dan US$ 3,20 (€ 2,62) per dag in termen van koopkrachtpariteit,” zo staat te lezen in het rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie.

De sterke stijging van de armoedecijfers is te wijten aan het verlies van arbeidsuren als gevolg van het stilvallen van de economieën, het regelrechte banenverlies en de verminderde toegang tot hoogwaardige banen.

“Vijf jaar vooruitgang in de uitroeiing van armoede onder werkenden is tenietgedaan, aangezien de armoedecijfers voor werkenden nu zijn teruggekeerd naar die van 2015”, voegde de organisatie eraan toe.

Verergerde ongelijkheden


In het verslag wordt opgemerkt dat de pandemie de bestaande ongelijkheden op de arbeidsmarkt heeft verergerd, waarbij vooral laaggeschoolde werknemers, vrouwen, jongeren en migranten worden getroffen.

“Vrouwen hebben onevenredig veel banen verloren en hun onbetaalde arbeidstijd zien toenemen”, aldus de IAO, die opmerkt dat “de last van de intensievere zorg voor kinderen en thuisonderwijs onevenredig zwaar op hen is komen te liggen”.

Als gevolg daarvan is de werkgelegenheid voor vrouwen vorig jaar met 5% gedaald, tegenover 3,9% voor mannen.

‘Littekenweefsel’


Werknemers in de hele wereld zullen de gevolgen van de crisis waarschijnlijk nog lang in de toekomst voelen.

“Vooruitblikkend zal de verwachte werkgelegenheidsgroei onvoldoende zijn om de door de crisis ontstane kloof te dichten”, aldus de IAO, die waarschuwt voor de littekens die de pandemie op langere termijn zal achterlaten bij werknemers en bedrijven.

Het agentschap zei dat “gecoördineerde beleidsinspanningen” nodig zijn om langdurige schade te voorkomen.

Het deed onder meer de aanbeveling om te zorgen voor “wereldwijde toegang tot vaccins en financiële bijstand voor ontwikkelingslanden – onder meer door schuldherschikking” of “verbetering van de stelsels voor sociale bescherming”.

Bron: Euronews.com (Vertaald naar Nederlands)