• Voor jongere gevaccineerden lijkt er een verhoogd risico te bestaan op het ontwikkelen van myocarditis na mRNA-vaccinatie.
  • Dit blijkt uit gegevens uit de VS.
  • Een studie ondersteunt het vermoeden dat dit een bijwerking van het vaccin zou kunnen zijn.

Gegevens uit Amerika ondersteunen het vermoeden dat de mRNA-vaccinaties van Biontech/Pfizer en Moderna in zeldzame gevallen hartspierontsteking kunnen veroorzaken. Eerder was uit Israël gemeld dat vooral jongere mannen getroffen waren.

Ook in de VS lijken jongere gevaccineerde mannen risico te lopen. De autoriteiten aldaar hadden de meldingen van bijwerkingen die eind maart via het “Vaccine Adverse Event Reporting System” (VAERS) waren geregistreerd, geëvalueerd. In totaal zijn 789 meldingen gedaan na vaccinatie met de mRNA-vaccins van Biontech/Pfizer en Moderna – 285 daarvan zijn geverifieerd. 475 betroffen gevaccineerde personen jonger dan 30 jaar. Volgens de U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kwamen de hartspierontstekingen aanzienlijk vaker voor bij jongere gevaccineerden dan normaal in deze leeftijdsgroep.

Risico aanzienlijk verhoogd bij jonge gevaccineerden


Volgens de studie was de kans op het ontwikkelen van myocarditis vier tot 40 keer hoger bij 16- tot 17-jarige mannelijke en vrouwelijke gevaccineerden dan bij niet-gevaccineerde personen van dezelfde leeftijd. In de leeftijdsgroep 18-24 jaar kwam hartspierontsteking twee tot 25 keer vaker voor na vaccinatie dan bij de niet-gevaccineerden. De grote verschillen zijn het gevolg van het feit dat het onduidelijk is hoe vaak myocarditis in deze leeftijdsgroepen voorkomt.

De gegevens komen overeen met die uit Israël: daar hadden de autoriteiten met name voor jonge mannen vastgesteld dat vaccinatie met het vaccin van Biontech/Pfizer het risico van myocarditis vijf- tot vijfentwintigmaal verhoogde (in Israël werd dit vaccin bijna uitsluitend gebruikt). Bij jonge mannen tussen 16 en 24 jaar kan volgens de Israëlische autoriteiten tot één op de 3000 gevaccineerden myocarditis ontwikkelen. Maar ook jonge vrouwen waren ziek geworden: ten minste één jonge man en één jonge vrouw waren in Israël aan myocarditis overleden nadat zij met Biontech/Pfizer waren ingeënt. Deze gevallen moeten nader worden onderzocht.

Andere oorzaken uitgesloten


Niet alleen de cijfers wijzen erop dat de mRNA-vaccinaties de oorzaak zijn van de hartspierontstekingen. Een nieuwe medische studie, die enkele dagen geleden in het Amerikaanse tijdschrift “Pediatrics” is gepubliceerd, wijst eveneens op deze conclusie. Wetenschappers hadden zeven mannelijke adolescenten nader onderzocht die een hartspierontsteking hadden opgelopen binnen vier dagen nadat zij waren ingeënt met het Biontech/Pfizer-vaccin Comirnaty. De wetenschappers hadden specifiek onderzocht of de myocarditis om andere redenen kon zijn ontstaan. In alle zeven gevallen konden andere mogelijke oorzaken van myocarditis – zoals een virale ziekte – worden uitgesloten.

In hun studie wijzen de auteurs erop dat de vaccins van Biontech/Pfizer bij minderjarigen tot sterkere inentingsreacties hebben geleid dan bij volwassen gevaccineerden. Het is denkbaar dat de hartspierontstekingen ook het gevolg zijn van de reactie van het immuunsysteem op de vaccinatie.

Amerikaanse autoriteiten plannen spoedvergadering


De wetenschappers benadrukken ook dat in de goedkeuringsstudies slechts een beperkt aantal minderjarigen überhaupt was gevaccineerd. Daarom werden niet alle bijwerkingen geregistreerd. Alle gevallen van hartspierontsteking die zich na vaccinatie voordoen, moeten voortaan aan de bevoegde autoriteiten worden gemeld. Bovendien moeten artsen en medisch personeel pijn op de borst na vaccinatie beoordelen als een mogelijke indicatie van myocarditis. De autoriteiten in de VS hebben hun risicobeoordeling nog niet afgerond. Zij zijn van plan aanstaande donderdag bijeen te komen voor een spoedvergadering over dit onderwerp.

Het Paul Ehrlich-Instituut (PEI), dat verantwoordelijk is voor het toezicht op vaccins in Duitsland, was eind mei in kennis gesteld van 92 gevallen van myocarditis na een vaccinatie tegen Corona, waarvan de meeste na vaccinatie met Biontech/Pfizer. Niet alle leeftijdsgroepen bleken een verhoogd risico te lopen. Integendeel, het PEI heeft ook een opvallende toename van het aantal gevallen in de jongere leeftijdsgroepen vastgesteld, hoewel deze slechts een klein deel van de gevaccineerden uitmaken. Ten minste één jongeman heeft al een intensieve medische behandeling moeten ondergaan voor myocarditis na vaccinatie met Biontech/Pfizer in Duitsland.

In het verslag staat dat het PEI door een gebrek aan gegevens nog niet in staat is het precieze aandeel myocarditis te berekenen dat onder jongere gevaccineerden in Duitsland is gemeld. In ieder geval moet worden uitgegaan van een geschat aantal niet-gemelde gevallen, aangezien milde vormen van myocarditis niet altijd worden geregistreerd. Het instituut heeft nog geen veiligheidswaarschuwing afgegeven.

Slechts weinig jongeren gevaccineerd


Anders dan in Israël zijn in Duitsland tot nu toe slechts enkele jongeren gevaccineerd. De vaccinatie door Biontech/Pfizer is pas onlangs in Duitsland goedgekeurd voor 12- tot 17-jarigen. In het huidige veiligheidsrapport van de PEI konden ernstige bijwerkingen bij minderjarigen daarom nog niet worden geregistreerd. In Duitsland wordt de Corona-vaccinatie door de Permanente Vaccinatiecommissie van het Robert Koch-Instituut (Stiko) alleen aanbevolen voor kinderen en adolescenten met reeds bestaande aandoeningen.

Ook in de andere landen van de EU is er slechts weinig ervaring met de vaccinatie van jongvolwassenen en adolescenten. Daarom zijn de bevindingen uit Israël en de VS van bijzonder belang. Het Comité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) evalueert momenteel nog de meldingen van gevallen van myocarditis na mRNA-vaccinatie. De EMA heeft nog geen uitslag bekend gemaakt, maar adviseert gevaccineerden op hun hoede te zijn: wie na vaccinatie met Comirnaty van Biontech/Pfizer of vaccinatie met Moderna last krijgt van kortademigheid, een sterke of onregelmatige hartslag of pijn op de borst, moet onmiddellijk een arts raadplegen.

Bron: rnd.de (Vertaald naar Nederlands)