Wetenschappers van de Universiteit van München ontdekten dat de Duitse infectiegraad al daalde voordat de lockdown werd opgelegd

Een nieuwe studie van Duitse wetenschappers beweert bewijs te hebben gevonden dat de lockdowns weinig effect hebben gehad op de beheersing van het coronavirus.

Statistici van de Universiteit van München vonden “geen direct verband” tussen de Duitse lockdown en de dalende infectiecijfers in het land.

In plaats daarvan bleek uit de studie dat de infectiecijfers al duidelijk begonnen te dalen voordat in november vorig jaar een nationale lockdown werd ingesteld.

Er zijn ook duidelijke aanwijzingen gevonden dat het aantal besmettingen al was gedaald toen de lockdown twee keer werd verscherpt, in december en april.

De studie concentreerde zich op het R-getal, dat aangeeft aan hoeveel mensen elke besmette persoon het virus doorgeeft. De wetenschappers stellen dat dit getal minder snel wordt vertekend door schommelende testresultaten dan de wekelijkse besmettingspercentages die de Duitse regering gebruikt om te beslissen over het opleggen van beperkingen.

Uit de studie bleek dat het R-getal telkens onder de 1 lag voordat de nieuwe beperkingen van kracht werden, wat erop wijst dat het aantal besmettingen daalde. De lockdown is inmiddels in het grootste deel van het land opgeheven.

“De genomen maatregelen kunnen een positief effect hebben gehad op het verloop van de infectie, maar zijn niet als enige verantwoordelijk voor de daling”, schreven de auteurs van de studie.

Known cases
Known deaths
5-day moving average
Daily count
* Today’s 5-day average compared to yesterday’s 5-day average

Uit de studie bleek dat het R-getal telkens onder de 1 lag voordat de nieuwe beperkingen van kracht werden, wat erop wijst dat het aantal besmettingen daalde. De lockdown is inmiddels in het grootste deel van het land opgeheven.

“De genomen maatregelen kunnen een positief effect hebben gehad op het verloop van de infectie, maar zijn niet als enige verantwoordelijk voor de daling”, schreven de auteurs van de studie.

Known cases
Known deaths
5-day moving average
Daily count
* Today’s 5-day average compared to yesterday’s 5-day average

De studie werd al snel aangegrepen door tegenstanders van de lockdown, maar de auteurs benadrukten dat zij geen politiek argument naar voren brachten.

“Uit de gegevens blijkt niet dat de lockdown onnodig was”, zei prof. Ralph Brinks, een van de coauteurs van de studie, tegen de Duitse televisie.

“Het enige dat blijkt is dat het begin van de lockdown en de daling van het aantal besmettingen niet samenvallen. Duitsland ging op 2 november over tot een “lockdown lite”, waarbij restaurants en bars gesloten waren maar niet-essentiële winkels open.

Op 16 december werd het land volledig afgesloten en op 23 april werden de beperkingen verscherpt onder de “noodrem” van Angela Merkel.

Hoewel niemand de cijfers van de studie heeft betwist, voerden andere wetenschappers aan dat het debat over de lockdown kan hebben bijgedragen tot de daling van het aantal infecties.

Thorsten Lehr, professor klinische farmacie aan de Saarland Universiteit, vertelde de Duitse televisie dat de publieke discussies over de dreigende lockdown maatregelen mensen kan hebben beïnvloed om hun gedrag te veranderen en anderen minder te ontmoeten.

Bron: Telegraph.co.uk