In Zweden zijn vanaf de jaarwisseling tot 23 mei in totaal 608.418 gevallen van covid-19 gemeld, zo blijkt uit cijfers van het nationale bureau voor de volksgezondheid. Dit komt overeen met ongeveer 6% van de Zweedse bevolking.

Op 6 mei waren 794 198 mensen gevaccineerd met twee doses. Bij 2 795 mensen, oftewel 0,4%, is tot nu toe meer dan twee weken na de tweede dosis covid-19 vastgesteld.

Van alle volledig gevaccineerden die covid-19 kregen, was maar liefst 74% vrouw.

  • Dit is een beetje tegenstrijdig, omdat vrouwen vaak een betere immuunrespons hebben dan mannen. Dit kan te maken hebben met het feit dat er overwegend vrouwen in de gezondheidszorg werken en dat deze beroepen meer blootgesteld zijn aan het coronavirus, aldus Matti Sällberg.

Het Agentschap voor de volksgezondheid noemt ook de vrouwelijke dominantie in de gezondheidszorg als verklaring, omdat mensen in zorgberoepen vaker worden getest op symptomen en het opsporen van infecties.

  • Dat zou ook een factor kunnen zijn,” zegt Matti Sällberg.

“Iets minder impact op de ouderen”

Van 1 januari tot 23 mei zijn 4 138 mensen met bevestigd covid-19 overleden, ongeveer 0,6% van het aantal bevestigde gevallen in dezelfde periode.

Van degenen die volledig gevaccineerd en besmet waren, stierven 4,6% (130 mensen).

Het is echter niet mogelijk de mortaliteit onder gevaccineerden en niet-gevaccineerden te vergelijken omdat degenen die tot nu toe twee doses vaccin hebben gekregen gemiddeld veel ouder en fragieler zijn dan de niet-gevaccineerden.

Een categorie waar de groepen kunnen worden vergeleken is die van de verpleeghuizen. Daar stierf 31% van degenen die besmet waren en het vaccin niet hadden gekregen, terwijl het sterftecijfer onder degenen die volledig waren gevaccineerd en besmet waren 13% bedroeg.

Volledig gevaccineerde 43-jarige overleed: “Zeer ongewoon”

Matti Sällberg denkt dat het verschil in sterfte tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden nog groter zal blijken te zijn bij jongere en gezondere mensen. Onder hen zijn er nog te weinig gevallen om statistisch betrouwbare vergelijkingen te maken.

  • Het is te verwachten dat het vaccin een iets zwakker effect zal hebben op ouderen. In verpleeghuizen zijn er waarschijnlijk veel mensen die zo zwak zijn dat zelfs het vaccin hen niet kan redden,” zegt hij.

Uit cijfers van het Bureau voor de volksgezondheid blijkt dat de meerderheid van alle volledig gevaccineerde mensen die zijn overleden ouder dan 80 jaar was en dat de mediane leeftijd 88 jaar was. De oudste was 103, de jongste slechts 43.

  • Als je zoveel mensen vaccineert als we nu doen, zullen deze zeer zeldzame gevallen zich voordoen. Dus het is ook niet geheel onverwacht,” zegt Matti Sällberg.

Bron: Expressen.se (Vertaald naar Nederlands)