EngelandAl meer dan een jaar worden de persoonlijke vrijheden ingeperkt om Covid op afstand te houden.

Daar lijkt verandering in te komen, nu de ministers voorstellen om op 19 juli veel van de resterende beperkingen in Engeland op te heffen. De details, die maandag bekend zijn gemaakt, hebben tot heftige discussies geleid.

Prof. Neil Ferguson van het Imperial College in Londen, wiens modellen tot de eerste lockdown hebben geleid, heeft gezegd dat het een gok is, maar wel een die het waard is om te nemen.

Het staat buiten kijf dat de aard van de pandemie in het Verenigd Koninkrijk is veranderd – en dat daarmee ook veel van onze aannames moeten veranderen.

Covid niet langer het dodelijke virus dat het was

De invoering van het vaccinatieprogramma heeft alles veranderd, zowel het individuele risico als het bredere risico voor de gezondheidszorg zijn verminderd.

In januari kon worden verwacht dat ongeveer één op de tien infecties tien dagen later tot een ziekenhuisopname zou leiden. Nu lijkt dat cijfer ergens tussen één op 40 en één op 50 te liggen.

Bovendien blijken degenen die in het ziekenhuis belanden minder ziek te zijn en minder intensieve behandeling nodig te hebben.

Het risico op overlijden is daardoor nog verder gedaald. In januari leidde ongeveer één op de 60 gevallen tot de dood van iemand. Vandaag is dat minder dan één op 1.000.

Derde golf zal nog groot zijn


Dit betekent echter niet dat Engeland – en de rest van het VK – niet op weg is naar een belangrijke derde golf.

Zoals uit de bovenstaande grafieken blijkt, stijgen de infectiecijfers. Als ze genoeg stijgen, kan dat een aanzienlijk aantal ziekenhuisopnames veroorzaken, mogelijk 1.000 per dag voordat de zomer voorbij is.

  • Covid: De meeste regels in Engeland komen te vervallen, zegt de premier
  • Covid: Artsen willen sommige maatregelen na 19 juli behouden


Velen vragen zich misschien af hoe dit kan gebeuren, gezien de effectiviteit van de vaccins.

Individueel lopen degenen die twee doses hebben gehad een zeer klein risico om ernstig ziek te worden, maar met de hoge infectiecijfers betekent dit dat veel mensen dat kleine risico tegelijkertijd nemen. Voeg daarbij degenen die niet gevaccineerd zijn of bij wie de vaccins niet zo goed werken en je krijgt een heleboel ziekenhuisopnames.

Maar ernstige ziekte komt de hele tijd voor. In het midden van de winter kunnen er 1.000 opnames per dag zijn voor infecties van de luchtwegen.

Griep alleen al doodde meer dan 20.000 mensen in Engeland in de winter van 2017-18. Er werd toen niet gesproken over de noodzaak om beperkingen in te voeren of vrijheden in te perken.

“Dat is de context waarin we Covid moeten gaan zien”, zegt prof. Robert Dingwall, socioloog aan de Nottingham Trent University.

De moeilijke afwegingen


Maar waarom zou je het risico nemen? Waarom niet – zoals wetenschappers van Independent Sage hebben voorgesteld – wachten tot de inenting van volwassenen in september is voltooid?

Er zou altijd een “exit-golf” komen zodra de beperkingen werden opgeheven. En wetenschappers van de regering hopen dat de muur van immuniteit die is opgebouwd door de natuurlijke infectie en de tot dusverre uitgevoerde vaccinatie, spoedig zal aanslaan en de golf zal afvlakken.

Feit blijft dat interventies niet onschadelijk zijn, dus uiteindelijk komt het aan op moeilijke afwegingen over afwegingen.

Naarmate het virus een kleiner risico vormt, verschuift de balans over wat als evenredig kan worden beschouwd.

Het duidelijkste voorbeeld hiervan is misschien wel wat er gebeurt op scholen, waar momenteel in Engeland meer dan 500.000 kinderen thuis zichzelf isoleren omdat zij geacht werden in nauw contact te zijn geweest met een besmette persoon op school.

Dat zijn 20 kinderen van school voor elk positief geval.

Deze aanpak begon in september, nog voordat de klinische proeven met vaccins waren afgerond. Het idee was om de verspreiding van het virus in te dammen om kwetsbare volwassenen te beschermen – kinderen lopen een ongelooflijk laag risico op Covid.

Nu alle 50-plussers de kans op een tweede vaccinatie hebben gehad – dit zijn de leeftijdsgroepen waar 99% van de sterfgevallen als gevolg van Covid zich heeft voorgedaan – is het nut van het in quarantaine plaatsen van kinderen op deze manier enorm afgenomen, terwijl de kosten in termen van verstoring van het onderwijs duidelijk te zien zijn.

De ministers zeggen dat zij deze aanpak op tijd voor september zullen veranderen, maar had dit vermeden moeten worden, gezien de hoeveelheid schoolverstoringen die al hebben plaatsgevonden?

“Covid zal nooit verdwijnen”


Er zijn nog andere argumenten waarom het nu wel moet.

“Covid zal nooit verdwijnen”, zegt prof. Paul Hunter, van de Universiteit van East Anglia. “Het is onvermijdelijk dat we het de rest van ons leven herhaaldelijk zullen oplopen, of we nu het vaccin hebben gehad of niet.

“De vraag is niet of het veilig is om alle beperkingen op te heffen, maar wanneer dat het veiligst is.

Langer wachten zou de situatie volgens hem kunnen verergeren, waardoor de exitgolf zou worden verlengd tot in de herfst, wanneer de scholen terug zijn en het griepseizoen op gang komt.

Dit standpunt werd gedeeld door de Engelse hoofdarts prof. Chris Whitty, die zei dat het zijn persoonlijke steun had toen de regering maandag haar plannen bekendmaakte.

De ogen van de wereld zullen op ons gericht zijn.


Maar het idee om een virus zich te laten verspreiden terwijl we zo lang hebben geprobeerd het tegenovergestelde te doen, vereist een psychologische omslag.

Dr Muge Cevik, infectieziektespecialist aan de Universiteit van St Andrews, zegt dat dit tijd zal kosten.

“We moeten accepteren dat Covid er is. We zullen niet in staat zijn om de verspreiding volledig te stoppen. We zijn nu in het stadium van het beheersen van het virus.”

Ze zou graag zien dat er nu meer nadruk wordt gelegd op herstel, het aanpakken van de achterstand in de ziekenhuiszorg voor niet-Covid-behandelingen, het omgaan met de economische gevolgen en het verlies van banen en de emotionele en mentale tol die de pandemie heeft geëist.

Maar dit alles is niet zonder risico. Wat als het aantal infecties blijft stijgen en die muur van immuniteit maar traag op gang komt?

Er is ook begrijpelijke bezorgdheid geuit over mensen die risico lopen omdat ze aandoeningen hebben zoals bloedkanker, waardoor de vaccins niet zo goed werken, of die door hun werk een grotere kans op blootstelling hebben, zoals winkel- of fabrieksarbeiders.

Er is ook nog Long Covid – hoewel de risico’s daarvan nog lang niet volledig bekend zijn.

Wij zijn misschien het eerste land dat zich in deze situatie bevindt, waar we proberen terug te keren naar de normale situatie in het licht van een snel stijgende besmettingsgraad en een besmettelijker variant, Delta.

Anderen zullen spoedig voor soortgelijke dilemma’s komen te staan. Daarom zal de wereld toekijken wat er aan deze kusten gebeurt.

Bron: BBC.com (Vertaald naar Nederlands)