Engeland – Regering beschuldigd van het nemen van “gebrekkige beslissingen” nadat NHS ontdekt dat kwart van de viruspatiënten een andere oorzaak had voor de opname

Een op de vier patiënten die als Covid-ziekenhuis opgenomen zijn, wordt om andere redenen behandeld, zo blijkt uit officiële gegevens, waardoor beweerd wordt dat het publiek misleid is.

Voor het eerst wordt in de nationale inventarisatie van de NHS vastgesteld hoeveel patiënten die als Covid-ziekenhuisopname zijn geclassificeerd, een andere hoofdoorzaak voor opname hadden. Uit de gegevens blijkt dat van de 5 021 patiënten die deze week door Covid als ziekenhuisopname werden geclassificeerd, er 1 166 om andere redenen werden opgenomen.

Donderdagavond beschuldigden Tory-parlementsleden de regering van het nemen van “gebrekkige beslissingen op basis van misleidende gegevens”, waarbij vooraanstaande wetenschappers zich afvroegen waarom het ware beeld nu pas aan het licht kwam.

Sinds afgelopen maart publiceert de NHS dagelijks statistieken over het aantal ziekenhuisopnames met Covid en het totale aantal patiënten in het ziekenhuis met het virus.

Naar deze gegevens is regelmatig verwezen door ministers en tijdens briefings op Downing Street, waarbij “Protect the NHS” een belangrijke boodschap van de regering was tijdens de eerste lockdown en de druk op ziekenhuizen vaak werd genoemd als reden om de beperkingen te handhaven.

Iedereen die in een ziekenhuis wordt opgenomen, wordt routinematig getest op Covid, en de virusstatistieken voor ziekenhuisopname omvatten alle personen die tijdens hun verblijf of in de 14 dagen voor de opname positief zijn bevonden.

Als gevolg daarvan worden personen die om andere redenen in het ziekenhuis worden opgenomen, zoals een gebroken been, en die anders misschien nooit hadden geweten dat zij het virus hadden opgelopen, in de ziekenhuisopnamestatistieken meegeteld samen met degenen die een ernstige ziekte hebben opgelopen als gevolg van Covid.

Maar in de aanloop naar “Freedom Day” eerder deze maand, kregen de ziekenhuizen de opdracht om meer gegevens te verstrekken die een onderscheid maken tussen opnames die hoofdzakelijk door Covid werden veroorzaakt en opnames die dat niet waren.

Sajid Javid, de Minister van Volksgezondheid, vertelde het Lagerhuis: “Ik heb om dit advies gevraagd omdat het belangrijk is dat we proberen de primaire diagnose van iedereen die in het ziekenhuis komt beter te analyseren.”

Voor de nieuwe dataset kregen de ziekenhuizen de opdracht “een uitsplitsing te geven van de huidige hoeveelheid Covid-patiënten in degenen die in het ziekenhuis liggen met acute Covid-19-symptomen (en voor wie Covid-19 de voornaamste reden is om in het ziekenhuis te zijn), en degenen die hoofdzakelijk in het ziekenhuis liggen om een andere reden dan Covid-19”.

Prof. Keith Willett, NHS England’s Covid incident directeur, vertelde hen: “In lekentaal zou dit kunnen worden beschouwd als een binaire splitsing tussen degenen in het ziekenhuis ‘voor Covid-19’ en degenen in het ziekenhuis ‘met Covid-19’.”

De uitsplitsing, die donderdagavond door NHS England werd gepubliceerd, leidde tot suggesties dat eerdere besluiten om vrijheden te beperken om het virus te bestrijden, zijn gebaseerd op opgeblazen ziekenhuisopnamestatistieken.

De onthullingen zullen de ambtenaren ook onder druk zetten om eerdere statistieken over Covid ziekenhuisopnames te herzien en in de toekomst de “primaire” diagnose met het virus als de belangrijkste dagelijkse statistiek te gebruiken.

Afgelopen zomer werd Public Health England (PHE) gedwongen de manier waarop het de sterftecijfers rapporteerde aan te passen nadat was gebleken dat de methoden de totale aantallen opdreven door iedereen die positief testte op Covid en later overleed mee te tellen als virusdode.

Uit de nieuwe gegevens blijkt dat op 27 juli 5 021 ziekenhuisbedden bezet waren door patiënten met Covid. Daarvan waren er 3.855 – 76,7% van het totaal – geclassificeerd als “hoofdzakelijk Covid”-gevallen.

De gegevens werden pas verzameld op 18 juni, toen 1 154 Covid-ziekenhuisopnames werden geregistreerd – maar slechts 882 hebben nu een primaire diagnose van Covid gekregen. De verdeling is sindsdien constant gebleven, met ongeveer een op de vier Covid-gevallen die in de eerste plaats om andere redenen zijn opgenomen.

Bron: Telegraph.co.uk (Vertaald naar Nederlands)