Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Aan het begin van de pandemie stonden de maatregelen vastgesteld tot 1 juni 2021. Daarna zouden de maatregelen komen te vervallen. Het tegendeel gebeurde. De spoedwet werd (zonder berichtgeving vanuit de media) met drie maanden verlengd tot 1 september 2021.

Weer opnieuw verlengd

Ook nu wordt de spoedwet opnieuw verlengd, namelijk tot 1 december 2021. Hoewel Mark Rutte en Hugo de Jonge  het volk nog hoopvol toespraken dat eind september de maatregelen zouden te komen vervallen, waaronder de anderhalve meter maatregel, lijkt het er nu toch op dat dit waarschijnlijk niet het geval is.

Een van de redenen voor de verlenging van de spoedwet is omdat het OMT verwacht dat er in de winter een significante piek van besmettingen plaats zal vinden met mogelijk ic- en ziekenhuisopnames als gevolg. Verder wordt er vermeld dat er in het najaar nog steeds een directe dreiging van een epidemie zal zijn.

Ook houdt het demissionaire kabinet rekening met mutaties van het SARS-CoV-2 virus vanuit andere landen. Om deze redenen hebben zij besloten dat een verlenging noodzakelijk is om (nieuwe) maatregelen te kunnen blijven invoeren.

Veranderingen

Het aantal nieuwe veranderingen in de spoedwet is minimaal. Wel vervallen de volgende twee maatregelen:

  • De ministeriële regeling om het vertoeven in de openlucht te beperken, waarop de avondklok was gebaseerd
  • De wettelijke grondslag om regels te kunnen stellen over de soort informatie die de burgemeester aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verstrekt en de wijze waarop de burgemeester de gegevens en inlichtingen verzamelt en verstrekt

Verder zijn de maatregelen onveranderd gebleven. Zo is bijvoorbeeld de anderhalve meter nog steeds wettelijk vastgelegd en kunnen er maatregelen ingevoerd worden bij onder andere contactberoepen, publiek toegankelijke voorzieningen, maatregelen met betrekking tot alcoholconsumptie en samenscholing.