Sinds de coronacrisis zijn er veel meer mensen met uitgezaaide huidkanker tot in hun hersenen, dan daarvoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die vandaag worden gepresenteerd door de samenwerkende kwaliteitsregistraties (SKR). Dat is ernstig, want de kans op overlijden is dan veel groter. Patiënten zouden door uitgestelde zorg hun diagnose later hebben gekregen.

De stijging is opmerkelijk, zegt chirurg Michel Wouters van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Hij leidt het onderzoek namens de SKR, dat onderzoek doet naar de impact van de coronacrisis op de ziekenhuiszorg.

De toename van het percentage patiënten met uitgezaaide huidkanker tot in de hersenen is slechts één van de voorbeelden.

Flinke stijging

Wouters beschrijft hoe een melanoom – een agressieve vorm van huidkanker – voor uitzaaiingen kan zorgen. Als voorbeeld noemt hij een kwaadaardige moedervlek die in de huid groeit, waardoor de kanker via onder meer het bloed in de hersenen terecht kan komen. De schade is dan veel groter.

Normaal gesproken stellen artsen bij 29 procent van de patiënten met een uitgezaaid melanoom ook ‘uitzaaiingen in de hersenen’ vast. Tijdens de tweede golf van de coronapandemie in het najaar van 2020 was dat het geval bij 41 procent van de patiënten.

Veel van hen hadden ook een slechtere conditie toen ze voor het eerst bij de arts waren. Een ‘aanzienlijke’ toename, aldus Wouters.

Kleinere overlevingskans

Met grote gevolgen, zegt Wouters: “Als er uitzaaiingen in de hersenen zijn, dan is de overlevingskans veel slechter. Deze patiënten krijgen een zwaardere behandeling.”

Wouters houdt nog een hele kleine slag om de arm, maar een voor de hand liggende verklaring is volgens hem dat mensen door uitgestelde zorg pas later hun eerste diagnose kregen.

Gezondheidsschade bij meer patiënten

RTL Nieuws toonde vorig jaar al aan dat bij veel patiënten gezondheidsschade is ontstaan doordat de zorg deels stil lag. Zo kwamen tientallen kinderen te laat in het ziekenhuis terecht, met gezondheidsschade als gevolg.  

Mensen durfden niet naar het ziekenhuis te komen uit angst voor besmettingen, soms waren huisartsen terughoudend en mochten mensen niet langskomen. Ook de overvolle ic’s speelden een grote rol bij het uitstellen van de zorg.

Effecten uitgestelde zorg

Ook bij acute zorg en bijvoorbeeld chronische zorg was het aantal opgenomen of behandelde patiënten in 2020 gedaald ten opzichte van de twee jaar ervoor, meldt de SKR. De betrokken partijen maken zich grote zorgen over de effecten van uitgestelde zorg. Er komt daarom een vervolg op het rapport.

Bij de SKR zijn onder meer Stichting Nice en het Landelijk Netwerk Acute Zorg aangesloten. 

Bron: RTLnieuws.nl