Ook tieners van 13 tot 18 jaar moeten binnenkort een coronapas laten zien als ze een restaurant of sportkantine in willen. Experts op het gebied van kinderwelzijn en -rechten zijn kritisch.

Als ‘vanzelfsprekend’ is het ook voor tieners vanaf 25 september verplicht een coronapas te laten zien bij het betreden van horeca of theater. Unicef vindt het opmerkelijk dat 13- tot 18-jarigen ineens bij de groep volwassenen betrokken worden, en mist een goede uitleg hierbij. Maar of Unicef voor of tegen een coronapas voor jongeren is, daar is de organisatie nog niet uit.

“De minister zegt dat een coronapas noodzakelijk is omdat jongeren ook besmettingen veroorzaken”, zegt kinderrechtenspecialist Esther Polhuijs van Unicef. “Maar hoe dat opweegt tegen de nadelen die ze van zo’n pas ondervinden, of tegen alles wat ze qua onderwijs de afgelopen maanden al ingeleverd hebben, daar hoor je niks over bij de belangenafweging.”

Ongeveer 55 procent van de jongeren is nog niet of niet volledig gevaccineerd. Het gaat om ruim een half miljoen 13- tot 18-jarigen. Natuurlijk hebben alle jongeren, zowel gevaccineerden als ongevaccineerden, er recht op om in hun vrije tijd te gaan en staan waar ze willen. Maar als het virus zich zonder een coronapas zo verspreidt dat besmette leerlingen school moeten missen: belemmer je hen dan niet in hun recht op onderwijs?

Maak eerst duidelijk wat de effecten zijn van die pas

Psychiater Mascha ten Doesschate vindt dat je voor een besluit over de coronapas niet kunt stellen dat het óf een pas is, óf naar school kunnen. “Dat is een drogreden. Maak eerst inzichtelijk hoe die pas precies kan bijdragen aan het voorkomen van nieuwe patiënten op de ic. Hoeveel vaccinaties van tieners zijn er bijvoorbeeld nodig om één patiënt op de ic te voorkomen? Dan pas kunnen wij weten of er een juiste belangenafweging wordt gemaakt.”

Hoe ernstig de coronapas gaat ingrijpen in de levens van vooral ongevaccineerde jongeren, moet nog maar blijken. De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om de terrassen zonder coronapas open te laten. Bovendien heeft een grote gemeente als Amsterdam al aangekondigd niet te gaan handhaven op de coronachecks in de horeca; het zal dus van het café of restaurant afhangen of je binnenkomt zonder pas.

Tieners, zegt Ten Doesschate, vinden één ding vooral belangrijk: erbij horen. “Als jij dan de enige bent die niet mee de sportkantine in kan, dan vind je dat erg. En tieners plannen echt niet zo ver vooruit dat ze eerst een test doen voordat ze de bios ingaan. Ik vind dus dat er impliciet wel degelijk een vaccinatiedrang op tieners uitgeoefend wordt. Wéér wordt de jeugd als instrument ingezet tegen het virus. Eerst was het om ouders thuis te houden, nu om de vaccinatiegraad op te krikken. Maar met welke directe gezondheidswinst?”

Volgens Polhuijs is de groep ongevaccineerde jongeren zo groot, dat je niet kunt zeggen dat de ene sociale groep meer schade ondervindt dan een andere. Wel vindt zij het belangrijk dat er gekeken wordt welke groepen jongeren veel gebruik maken van de horeca, de bioscoop of festivals, zodat je hen op de een of andere manier een alternatief kunt bieden. Ten Doesschate vindt ook dat het kabinet zich bij het besluit over de coronapas veel meer in tieners had moeten verdiepen: “De pas zomaar invoeren, geeft blijk van onvoldoende inzicht in de leefwereld van tieners en hoe zij beslissingen nemen”.

Bron: Trouw.nl